5

Приклад вживання - "Ти мені вже в печінках сидиш".

Словник фразеологізмів

сиді́ти в печінка́х кому. Набридати, ставати неприємним, нестерпним.

Цікавить походження даного фразеологізму?

1
  • 1
    може чимось допоможе. 1) ".... печінки означали первісно всілякі нутрощі, які можна було пекти та їсти. ... Все це можна прочитати в ЕСУМ і ЭССЯ." (c)beilendekunst 2) разг. сидіти в печінках у кого, в’їстися (уїстися) в печінки кому (з словнику ідіом).
    – finesoul
    Feb 22, 2019 at 8:51

1 Answer 1

2

Зазвичай про походження народних фразеологізмів немає багато інформації, однак дещо вдалося знайти. В "Галицько-Волинському літописі" пише:

Вислів "прояти на печенехъ" знаходить повний відповідник у сучасному вислові, зареєстрованому в волинських діалектах (с. Городно, Головнянського р-ну): допекти до печінок. І. Франко реєструє в Галичині: «ти мені печінки виїв» (І. Франко, XXIV, 482). Номис подібних висловів з компонентом «печінка» не знає. Б. Грінченко подає за Шевченком — в печінках сидіти, що цілком відповідає вислову волинського літописця (див. Грінченко: печінка). У Даля подібного вислову не знаходимо. Отже, можна думати, що це речèння-штамп було особливо поширене в південноруських діалектах.

Також є інформація у праці "Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект":

Серед соматичних символів, які здебільшого тотожні в порівнюваних мовах, цікаві відмінності спостережено у функціонуванні та символічному навантаженні слова укр. печінка. У словнику Д.Ушакова зазначено, що рос.печенка вживають як символ гніву, роздратування, жовчного настрою[Уш, т.3, с.250]. М.Новикова вважає, що символіці печінки як синонімові життя, життєвої енергії, а іноді й “місця перебування” емоційних станів, притаманна універсальність [166, с.244]. При всій тотожності українського й російського символів печінка / печенка, українські фразеологічні словники фіксують значно більше ФО з цим компонентом, їх варіантів: пор. укр. сидіти в печінках кому [ФСУМ, с.802] – рос. сидит в печенках у кого [ФСРЯ, с.423] ... укр. відбити печінки [ФСУМ, с.115] – рос. (все) печенки отбить, отшибить [БАС, т.9, с.1144] ... укр.брати за печінки – рос. за печенку берет‘раздражает, сердит’ [Уш, т.3, с.250]; до (самых) печенок, до (самой) печенки (продрог, измок)[БАС, т.9, с.1144]; говорить печенкой, не гнѣвайся печенку испортишь [Даль, т.3, с.109] – біл. пячонка пячэцца[МРБСП] – пор. укр. Гнів кров псує. Утовкують сердитого [Франко, т.16, вип.2, с.347]. Низку українських ФО з аналізованим компонентом продовжують одиниці: вивертати печінки, витрясти печінки, в’їстися в печінки(пор.рос.выматывать кишки– біл. вантробы пераядаць, нутро паліць, кішкі пераядаць, гізунты выцягваць, вантробы выцягваць (даставаць)[МРБСП];вантробы ад’есці ‘прычыніць душэўныя пакуты, надакучыць каму’ [СБНФ, с.35]); диявол в печінки, лізти в печінки, мара в печінки, насадити в печінки, пекти в самі печінки, трясця йому в печінки, тягне за печінки; як на печінки; матері в печінку; щоб мені печінку роздуло, добратися до самих печінок, допікати до живих печінок тощо [ФСУМ, с.626]. В українській фразеологічній системі існує одиниця, яка не має вказаного символічного значення, а створена на основі актуалізації слоту “колір”: укр. посинів, як печінка ‘дуже змерз’ [ССНП, с.115].

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.