4

Майже впевнений у крилатому виразі "робити за грошИ" у значенні "майже задурно". Відрізняється лише однією буквою від "Робити за грошІ", т.т. за оплату.

У СУМі є гріш

Гріш ціна; Ціна — мідний гріш — нічого не вартий; нікуди не годиться. Гріш ціна тому генералові, який не знає своїх кращих командирів (Юрій Бедзик, Полки.., 1959, 323); Ціна всяким законам про вибори народних представників — мідний гріш, поки немає фактично завойованого самодержавства народу.. (Ленін, 9, 1949, 164); Ламаного гроша не вартий — не має ніякої цінності; нічого не вартий. [Клеопатра:] їхні роботи ламаного гроша не варті (Олександр Корнійчук, Чому посміх. зорі, 1958, 74); Ні на гріш — нема нічого. Ваших панів-радикалів, окрім двох-трьох людей, я ні за що вважаю.. Правди у них нема ні на гріш, я в них не вірю (Леся Українка, V, 1956, 160);

Тут є ще пару прикладів

Цитрон заморський,— гріш йому ціна, коли керсетку он яку червону дають за вузлик прілого пшона. (Ліна Костенко, Маруся Чурай).

Але "робити за грошИ" не знайшов навіть у російсько-українському словнику фразеологізмів

Тому є сумніви

  • Чи не росіянізм це часом?
  • Чи вірно я використав гріш у множині?
  • Чи існує в українській мові такий фразеологізм?
1
  • 1
    Зустрічала, вживають у цьому значенні за копійки (наголос може бути як на другому, так і на третьому складі). Правда, може, розмовне. Feb 18, 2019 at 16:18

1 Answer 1

3

Одразу як побачив питання, то згадав вислів "робити за безцінь". Є він і в СУМі:

За безцінь, рідко За безцін — дуже дешево, майже дарма.

Згідно до Орфографічного словника - множина від слова "гріш" буде "гроші".

Знаю, що в російській мові є вислів "работать за гроши", тому "робити за гроши" і справді може бути калькою. Взагалі саме слово "гріш" запозичене із старочеської чи давньоверхньонімецької мов (див. ЕСУМ, ст.599).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.