6

СУМ-11

Необмежений 1. Який не має видимих меж; безмежний. // Який не має обмежень, не поставлений ні в які рамки.

 1. Дуже великий щодо кількості, ступеня вияву.

В словнику синонімів немає слова без обмежень, лише безмежний.

Коли говоримо про термін придатності товару, яке слово правильно вживати необмежений чи без обмежень? Чи можна використовувати обидва слова, як взаємозамінні?

2 Answers 2

2

Термін придатності саме необмежений, бо у нього немає межі. Порівняйте з обмежена множина.

Якщо ж ми кажемо, що термін придатності без обмежень, тобто на нього не накладено обмежень, то це не означає, що він необмежений, бо той хто визначав цей термін придатності міг не скористатись відсутністю обмежень, наприклад тому, що покупці часто думають, що раз менший термін придатності, то продукт натуральніший.

5
 • Будь ласка, перефразуйте Вашу відповідь бо важко зрозуміти пояснення в другому абзаці. Дякую. Feb 12, 2019 at 14:51
 • @BohdanKuts що саме вам не зрозуміло?
  – Yola
  Feb 12, 2019 at 14:55
 • У Вас весь абзац одним реченням. І, на жаль, мені не вдалось зрозуміти що саме Ви мали на увазі, коли написали це не означає, що він необмежений і навели приклад. Що тоді воно означає? І яке відношення має відсутність змоги скористатися відсутністю обмежень до думок покупців та оцінки натуральності продукту? Feb 12, 2019 at 16:17
 • 1
  @BohdanKuts без обмежень - це дія зовні - його не обмежили. необмежений - це його характеристика - у нього немає меж.
  – Yola
  Feb 12, 2019 at 16:34
 • Дякую, стало трохи зрозуміліше. Проте частина про "покупців" і їхнє ставлення до терміну придатності все ще залишається не зовсім зрозумілою. Feb 13, 2019 at 13:08
0

Гадаю, що потрібно вживати слово "необмежений".

Глянемо на Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23.12.1997, де пише:

 1. Експлуатаційний дозвіл має необмежений строк дії.

Словосполучення "без обмежень" в законі не вживається.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.