5

Як правильно ставити наголос у слові піцерія "піцЕрія" чи "піцерІя"?

Посилання на обговорення: https://www.facebook.com/654887197880807/posts/2305225662846944/

Маю певні сумніви щодо наведеного варіанта на зображенні.

enter image description here

  • Де спроби власноруч розібрати власного питаньа? – stegetsj Feb 7 '19 at 11:27
  • 1
    Цікаво було б дізнатись, чому саме піцЕрія, це якесь правило притаманне українській мові? Самих лише словників тут мало. – Yola Feb 7 '19 at 14:14
  • @Sasha таке обґрунтування було б доречною частиною відповіді. – Yola Feb 7 '19 at 15:15
  • Це було запитання. Додав знак питання у заголовку. Сумніви викликао обговорення в коментарях до зображення у фб. Тому й написав сюди, бо цей ресурс є більш конструктивнішим для обговорення таких питань. Дякую за зауваження та відпоаіді – Andriyun Feb 8 '19 at 13:17
  • 1
    Змінив текст, щоб було більш зрозуміліше – Andriyun Feb 8 '19 at 13:43
4

Орфографічний словник української мови

піце́рія іменник жіночого роду

ВТССУМ

піце́рія -ї, ж. Закусочна, в якій готують та подають піцу.

Вільний тлумачний словник

піце́рі́я -ї, жін. Заклад харчування, у якому головним чином готують піцу.

Правильно наголос піцЕрія

1

У словниках дивина:

Загалом, у російській і українській мові, мені здається, тенденція однакова: настаріші й найконсервативніші словники дають лише наголос на -е-, але оскільки оригінальний італійський наголос саме на -і- (і в найпоширеніших світових мовах, наприклад англійській, теж наголос на -і-), то не дивно, що маємо тенденцію до перенесення наголосу на -і-. Тому я особисто підтримую позицію, висловлену у «Вільному тлумачному словнику» (що обидва наголоси правильні — піце́рі́я), хоч цей словник і не є офіційно виданим (а є спробою авторів порталу sum.in.ua самотужки заповнити прогалини в «Словнику української мови» в 11 томах).

Але якщо говорити про те, який усе-таки наголос «найправильніший», то більшість джерел усе-таки за піце́рія. До ненаведених у моїй відповіді джерел можна додати урок № 62 від Олександра Авраменка і наведену вже в запитанні сторінку «Мова — ДНК нації».

Чому незважаючи на те, що в оригінальному італійському слові наголос на -і-, в українській мові спочатку зафіксувався наголос на -е-? Я не знаю, але припускаю, що, по-перше, аналогічно до більшості слів на -ія (куліна́рія (так, за словниками саме так), орфое́пія, флюорогра́фія тощо), а по-друге, подібно до російської мови. Хоча і в українській, і в російській мові є також слова на -ія (рос. -ия) з наголосом на -і- (рос. -и-), наприклад буржуазі́я (рос. буржуази́я), але рідко.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.