6

Намагаюся перекласти слово "captcha". Поки що натрапив на "чилюд": https://slovotvir.org.ua/words/kapcha

Але воно незрозуміле з першого погляду, і важко вимовляється. Хотілося б уникнути перекладу двома словами. Що скажете про "протибот" та "янероботка"?

4
 • Про всьак зазначу, шчо CAPTCHA цье скороченье від Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Commented Feb 4, 2019 at 20:01
 • 3
  Тема запитання цікава, але саме запитання оформлене як запрошення до субʼєктивних думок, на противагу до тих, що ґрунтуються на фактах і поважних джерелах. Commented Feb 4, 2019 at 20:21
 • 3
  чилюд -- чудово, трошки незвично, але чудово!!
  – Yola
  Commented Feb 5, 2019 at 7:27
 • bytebuster, саме суб’єктивні думки мене і цікавлять, об’єктивних вистачає - це буде калька "капча", так само як "текст", "документ", "папір" та решта, і всі ці слова - неукраїнські. Я ж займаюся локалізацією, а не транслітерацією. До того ж, під час війни народжується мій нарід, і йому для росту потрібна мова. Commented Feb 7, 2019 at 20:55

2 Answers 2

3

«Протибот» мені особисто дуже подобається.

Але можливість застосування цього слова залежить від контексту. У деяких (наприклад, офіційних) контекстах, можливо, доведеться обмежитися вже вживаними термінами. А якихось уживаних варіантів, окрім «CAPTCHA» й «капча», я не бачу:

Отож в контекстах, де не дозволено вигадувати своє, мабуть, доведеться зупинитися на «CAPTCHA» чи «капча». Але загалом «протибот», по-моєму, дуже інтуїтивно зрозумілий (його майже не можна не зрозуміти; в крайньому разі — «протиробот»). І в словниках є інші слова, утворені так само: протигаз, протиструм, протитиск, протиудар тощо.

1

Мені здається, що варіант "чилюд" на сайті Словотвір є досить дотепним та включає в собі значення слова: "Перевіряє чи ви людина?".

Взагалі перекласти це слово буде складно, бо потрібно врахувати, що це все ж таки абревіатура від:

«completely automated public turing test to tell computers and humans apart»

Перекладається як:

повністю автоматизований публічний тест Тюринга для розрізнення комп'ютерів і людей (Вікіпедія)

Можливо із цим слово краще поступити так само як із словом "НАТО". Тобто вживати "капча", а для пояснення використовувати вже описовий переклад.

Крім того, якщо ми говоримо про варіант "протибот" - слово "бот" - запозичення. Те ж саме із словом "янероботка". А навіщо замінювати одне запозичення на інше?

1
 • Слово робот Словьанського (тут Чеського) роду, такого ж пньа ьак і робота. Commented Mar 11, 2019 at 13:07

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.