4

Вікіпедія подає Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Але в інших джерелах зустрічається Блаженніший. Як правильніше? А також чи мають писатися ці слова з великої літери?

Аналогічне питання і стосовно слова святі(й)ший. Вікіпедія подає в одному місці Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України, а в іншому на тій же сторінці - Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

2

«Словники України on-line» від УМІФ кажуть, що без -й-.

А «Словник української мови» в 20 томах каже, що блаженні(й)ший можна обома способами, але першим наводить варіант без -й-. (Слова святі(й)ший він зовсім не наводить, бо видається поступово й томів на С- ще не має.)

Отже: якщо писатимете без -й-, то точно не помилитеся.

Дивніший, добріший, консервативніший, красивіший, сильніший, сміливіший, ясніший тощо зараз без -й- пишеться, хоча в старих книжках може бути з -й-. Етимологічно там, здається, має бути -й-, але сучасний правопис у цьому аспекті більше орієнтується на вимову, ніж на етимологію. Мабуть, затримці -й- у словах святі(й)ший, блаженні(й)ший сприяло те, що в релігійних контекстах люди зазвичай консервативніші, а мовою літургії значною мірою була церковнослов'янська.

Мене особисто дивує відсутність префікса най-, адже українською без най- зазвичай вищий (comparative) ступінь, а найвищий (superlative) зазвичай із най- (це російською comparative красивее і superlative красивейший, а українською comparative красивіший і superlative найкрасивіший). А за семантикою, здається, тут має бути найвищий (superlative) ступінь, бо інакше б виникало питання «блажінніший/святіний від кого (за кого, ніж хто)?». Чи так історично склалося чи це калька з російської/церковнослов'янської, я не знаю.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.