4

Читаючи "Причепу" написану Іваном Нечуй-Левицьким наткнувся на такі рядки:

А по тій стелі не мальовані, а живі птиці пе­реліта­ють з го­ри на го­ру: то ря­ба гор­ли­ця, то си­вий при­по­тень, то си­ня си­во­раш­ка; то пе­ре­ни­зу­ють не­бо низ­кою дикі кач­ки, дрібно тріпа­ючи гост­ри­ми крильця­ми, то пе­ре­су­неться важ­кий бу­сел, прос­тяг­нув­ши на­зад свої довгі, як ло­ма­ки, но­ги.

Цікавить що значить слово "припотень". Зрозуміло з контексту, що це якась пташка, але, напевно, це її діалектна назва, бо в жодному словнику та в Інтернеті мені не вдалося знайти про неї хоча б якусь інформацію. Проте, також зустрів це слово в статті "Використання символів-орнітонімів у мовній картині світу поетів-романтиків":

... автори вдаються до використання таких народнопоетичних символіворнітонімів, як соловейко, голуб (-ка), зозуля, ворон, гуси, лебеді, орел, сокіл, ластівка, горлиця, грачі, крук, чайка, жайворонок, сорока, припотень, рябець, пугач, чижик, журавлі, кулик, що вживаються і як засоби фольклорної стилізації, і як окремі авторські образи.

2
  • 2
    може, припутень - дикий голуб? Commented Feb 4, 2019 at 15:53
  • Можливо, але в цьому другому переліку є слово голуб (-ка). Хоча, можливо, ви праві і "припутень" це те саме, що і "припотень". Commented Feb 4, 2019 at 15:56

1 Answer 1

7

Схоже на те, що припотень - це те саме, що й припутень - дикий (або лісовий) голуб.

Припутень знаходимо в СУМ

ПРИ́ПУТЕНЬ, тня, чол. Лісовий голуб великої породи. Припутень — Columba palumbus.. — найбільший з наших диких голубів є типовим мешканцем широколистих лісів (Посібник з зоогеографії, 1956, 113); Горлиця і припутень мостять на дереві просте гніздо з кількох покладених навхрест паличок (Корисні птахи України... 1950, 35).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 7, 1976. — Стор. 719.

В онлайн словнику рідкісних українських слів знаходимо обидва:

Припотень – дикий голуб (різні автори)

<...>

Припутень – лісовий голуб (А. Свидницький)

UPD. Винесу з коментарів доповненя від @Sasha:

Додам: ще є на с. 575 в ЕСУМ і навіть у Вікіпедії статтю про вид голубів Columba palumbus названо «Припутень»

2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.