4

Ні Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", ні його попередник (ЗУ "Про аудиторську діяльність") не містять дієприкметників, похідних від терміну аудит.

Смішно, але відсутній навіть сам цей іменник і в СУМ-20, і в СУМ, який містить тільки іменник аудитор, та й то далеко не зі сучасним значенням:

АУДИ́ТОР, АВДИ́ТОР, а, чол., заст.

 1. У дореформених семінаріях — учень, призначений учителем перевіряти, як вивчили урок його товариші. Перевели мене в семінарію, зачув я волю. Дивлюсь, авдиторів немає, греки та латини валяються в нас під ліжками (Нечуй-Левицький, I, 1956, 127).

 2. дорев. Прокурор.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, 1970. — Стор. 72.

Дієприкментник аудитований знаходимо в Економічному словнику: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник) під ред. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. — К.: Видавничий будинок «Максимум»; Тернопіль: «Економічна думка», 2000. — 592 с.

enter image description here

Утім, в мережі поряд з варіантом аудитований:

Наявність аудитованої публічної фінансової звітності в компанії допомагає цілому колу її користувачів ефективно взаємодіяти з компанією, підкріплює її статус і забезпечує високий рівень корпоративного управління. Крім того, аудитована фінансова звітність допомагає компаніям отримати доступ до ринків фінансового капіталу і стимулює інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні.

Однією з основних вимог, що ставляться до компанії-емітента незалежно від обраного майданчика є аудитована фінансова звітність, складена згідно вимог Міжнародних стандартів фiнансової звiтностi ( МСФЗ) за 1-3 останніх роки діяльності.

- Стаття "Оцінка можливості здійснення успішного ІРО акціонерними товариствами України в умовах євроінтеграції" (Н.О. Чех)

зустрічається й аудийований:

Аудийований чистий прибуток RosUkrEnergo в 2006 р. виріс на 4% у порівнянні з 2005 р. - з 755,4 млн дол. до 785 млн дол., виручка трейдера від експорту газу в 2006 р. склала 7 млрд 135,9 млн дол.

- Інтернет-ресурс РБК-Україна,

але, що більш дивно, частіше - аудійований:

Найбільша нафтогазовидобувна компанія України ПАТ «Укрнафта» опублікувала аудійовану фінансову звітність за 2016 рік, підтверджену незалежним зовнішнім аудитом PWC.

- сайт ПАТ "Укрнафта"

Про це йдеться в аудійованій консолідованій звітності НАК «Нафтогаз України» за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), обнародуваній на офіційному сайті компанії.

- Інформаційне агентство "Уніан",

що, на мою думку, не зовсім правильно, оскільки маємо омонім зі значенням "у форматі аудіо":

Формат дейзі дозволяє незрячому користувачеві протягом лічених секунд знайти в аудійованій книзі потрібний розділ, параграф, сторінку, абзац, фразу.

який видається логічнішим варіантом (аудіо, аудіювання, аудійований), аніж похідний від аудиту.

P.S. Пошук Google ще видає результати з аудований, логіка творення якого мені теж не зрозуміла.

А який із наведених варіантів відповідає нормам словотворення дієприкметників в українській мові?

3
 • 3
  Я думаю, вся справа в наявності в російській мові слів аудировать, аудирование, аудированный (іноді вживають аудитировать, -ние, -нный, але нормативними й найуживанішими є саме перші три). Близькість і вплив російської мови переважує і словотворчу логіку (аудіо → аудіювати, аудит → аудитувати), і власні словники (аудіювати vs аудитувати).
  – Sasha
  Feb 4, 2019 at 9:10
 • 2
  @Sasha, логіка такого словотворення в російській мові мені теж не зрозуміла, бо знову ж таки - омонімізація та сама, хоча її легко можна уникнути, не порушивши правил словотворення: аудіо - аудійований, аудіювати, аудит - аудитований, аудитувати. Feb 4, 2019 at 9:31
 • 2
  Латинське audītus (від якого походить наше аудит) походить від латинського audiō (від якого походить наше аудіо). Щоправда зазвичай запозичені слова живуть в мові-акцепторі своїм життям (незалежним від етимології слова в мові-оригіналі), тому злиття російських аудировать й аудитировать це не пояснює. Мабуть, слово просто ненавмисне скоротили, і так усталилося; або ж у якійсь проміжній мові (якщо росіяни/українці запозичили ці слова не прямо з латини) поняття аудіювати й аудитувати були теж змішані.
  – Sasha
  Feb 4, 2019 at 9:59

1 Answer 1

3

Коротко:

Найкраще використовувати слово "аудитований", адже, як вже зазначалося у питанні й коментарях, воно дозволяє уникнути різночитання, а також широко вживається у науковій і офіційній літературі.

Відносно довге інтернет-дослідження:

1. Аудитований.

45 результатів ґуґла на слово "аудитований" в лапках лише українською мовою.

Перші три посилання — на російський сайт.

Далі на сайті http://cyclop.com.ua/ є "Фінансово-економічний словник" - Загородній А.Г.:

АУДИТОВАНИЙ ЗВІТ - див. Звіт аудитований.

ЗВІТ АУДИТОВАНИЙ - звіт підприємства, що пройшов аудиторську перевірку.

Далі Міжнародна орґанізація з міґрації має форму заявки на перекваліфікацію (обережно, завантаження Excel-файлу), де бачимо:

Аудитований фінансовий звіт за 2016 фінансовий рік.

Ще одне посилання на "Річну інформацію емітента цінних паперів за 2017 рік" міжнародної будівельної компанії "konecranes":

По шостому питанню слухали Тарасова Сергiя Олександровича та прийняли рiшення затвердити рiчний аудитований звiт Приватного акцiонерного товариства "Конекрейнс Україна" за 2016 рiк.

Далі та сама фірма отримала звіт від openprocurement.org (обережно, за посиланням завантаження пдф-файла):

Затвердити річний аудитований звіт Приватного акціонерного товариства „Конекрейнс. Україна” за 2010 рік.

Далі йде виданий під маркою КПІ термінолоґічний словник (обережно, за посиланням завантаження пдф-файла) — Шишкін В.М., Чікін С.В.:

АУДИТОВАНИЙ – AUDITEE – Особа або організація, яка піддається аудиту

Далі: Мартинюк Н.Ю. (асистент кафедри обліку та аудиту Луцького національного технічного університету) "ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЯКОСТІ" (обережно, за посиланням завантаження пдф-файла) в електронному виданні "Глобальні та національні проблеми економіки":

преамбула: назва підприємства, імена співробітників, з якими проводились бесіди, дати, програми, посилання на стандарт чи інші документи, аудитований (підрозділ чи відділ);

Далі ще не одне наукове видання використовує це слово: 1, 2, 3, 4 тощо.

2. Аудийований.

15 результатів ґуґла на слово "аудийований", з них жодного наукового і декілька російських.

3. Аудійований.

27 результатів ґуґла на це слово. З них по декілька разів повторюються новини про "аудійований прибуток аеропорту "Бориспіль"" (1, 2, 3 тощо), потім про "прекрасний аудійований банк", потім декілька разів йдеться не про аудійований звіт, а про аудійований стандарт (1, 2, 3 (обережно, останні два посилання - завантаження файлів) тощо), декілька посилань на "аудійований звук", "аудійований період", "аудійований характер навчального середовища".

Отже, маємо дуже багато різночитань, незрозуміло, де саме використовувати це слово, майже немає достатньо поважних джерел зі словосполученням "аудійований звіт" - ґуґл видає два результати.

Словотворення дієприкметників в українській мові:

Дієприкметник "аудитований" твориться від доконаного дієслова "аудитувати":

АУДИТУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док., що. Здійснювати аудит. Аудитувати приватне підприємство.

Читаємо правило:

Якщо основа дієслова в неозначеній формі закінчується на -а, то до неї додаємо суфікс -н(ий): обладна(ти) — обладнаний, обговорюва(ти) — обговорюваний, спиля(ти) — спиляний.

Тоді аудитувати - аудитований.

Висновок:

Враховуючи вищенаведену інформацію, докладаючи до неї інформацію з самого запитання і коментарів, можемо виснувати, що найпоширеніше й найдоцільніше з трьох словосполучень - словосполучення "аудитований звіт".

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.