13

Вочевидь ці слова утворені від прізвищ:

  • Сердючка - від Сердюк,
  • Кравчучка - від Кравчук,
  • Бойчучка - від Бойчук.

Питання: чи так називали дружин чоловіків з такими прізвищами, чи доньок (щось інше)?

У словнику є означення "одиначка":

ОДИНАЧКА, и, жін. 1. Жіночий рід до одинак 1, 2. Одиначка без матері, хоч і без земельки, та сама собі господиня! (Іван Ле, В снопі.., 1960, 31);
2. розм. Єдина дочка. А Ганна була, як і вона, удова, мала собі дочку-одиначку, звали Химою (Марко Вовчок, I, 1955, 50); Вона була в них одиначка, тож родичі були певні, що ще лучиться їй якийсь королевич (Лесь Мартович, Тв., 1954, 333).

Одинак 1, 2 це відповідно:

ОДИНА́К, а ч. 1. Той, хто сам, без інших, відокремився від людей; Той, хто уникає інших людей; Той, хто не спирається на допомогу або підтримку інших.
2. Той, хто не має сім'ї, рідних.
3. розм. Єдиний син. В родині було три доньки і син-одинак «Олесь»

1 Answer 1

12

Це називається андро́нім, а саме "іменування жінки за іменем, прізвищем чи прізвиськом її чоловіка", й утворюватися він може не лише за допомогою "-чк".

До прикладу, наші дівчата на Сумщині також називали одна одну за прізвищем (оскільки вони були незаміжні, то бралося прізвище батька):

Улько ⇒ Ульчиха
Лимар ⇒ Лимарша
Тютюнник ⇒ Тютюнничка

У західних областях поширене іменування жінки за чоловіком, утворене за допомогою суфікса -ов (у варіаціях). Наприклад, Міковчак - Міковчакова, Клука - Клукова. На кшталт того, як це у польскій, чеській, словацькій тощо мовах, де такі варіанти мають офіційну форму (прізвище в паспорті). Втім, не слід плутати з російськими схожими за звучанням прізвищами, оскільки в російській додається тільки закінчення жіночого роду (Виноградов - Виноградова).

Ще в Україні зустрічається іменування дочок за характером діяльності батька, що утворюється за допомогою суфікса -івн (у варіаціях). Наприклад, попівна, лимарівна тощо.

1
  • 1
    В чеській мові доходить до кумедного: коли російянка виходить заміж за хлопця на прізвище Попов (і шлюб реєструється в Чехії), то в чеських документах вона записується як Поповова.
    – Ivan
    Feb 21, 2017 at 19:12

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.