3

Отже, такі рядки Горація, "Про поетичне мистецтво", в перекладі Содомори:

073] Древній Гомер нас навчив, яким розміром пісню складати

074] Про лихоліття війни, про діяння владик, полководців.

075] Спершу в нерівнім двовірші звучав лише сум, але потім

076] Також і напис-обітницю розміром тим укладали.

077] Хто ж був творцем тих елегій коротких-не знаємо й досі:

078] Вчені ведуть суперечки, але не приходять до згоди.

079] Гнів Архілохові викував зброю, їдкі його ямби.

080] Згодом котурни й сокки низькі цю стопу вподобали,

081] Здатну розмову вести, покриваючи в люднім театрі

082] Гомін юрби, й спроможну представити живо події.

В СУМ-20 бачу:

КОТУ́РНИ, ів, мн.

  1. Тлум. іст. Взуття на зразок сандалій з високими дерев'яними підошвами, яке під час вистави взували давньогрецькі й давньоримські актори для збільшення зросту, надання постаті величі, ході – урочистості. ... 2. Щоб лишатися до кінця самим собою, Ґулі бракувало хіба ще двох речей, котурнів і театральної трагічної маски (В. Домонтович)

  2. Тлум. перен. Про неприродний спосіб триматися, поводитися; пихатість, бундючність. 1. [Монтаньяр:] Подумай щиро, без котурнів, без пафосу фальшивого (Леся Українка);

Про "сокки" я нічого не знаходжу в інтернеті й словниках поки (може, недостатньо добре шукаю).

Чи правильно я розумію, що йдеться про якісь дві ґрупи людей, що представників однієї з них називали "котурни", а інших - "сокки", і протиставляли одна одній?

Я хочу краще зрозуміти значення і походження цих слів. Походження: чи з грецької, а чи вже з римської культури прийшли до нас.

0
7

На жаль, в статті українською мовою набагато менше інформації, а в статті російською я знайшла для вас прийнятне пояснення та переклала.

Цікаво, що ви слушно зауважили про групи людей, тож назви черевиків тут метонімічні.

У Стародавньому Римі черевики-котурни надягали актори трагедії, що зображують богів, а іноді і імператори, рівняти себе з божествами. Актори ж комедії носили спеціальне взуття сокки (лат. Soccus). Ці терміни увійшли в переносному сенсі в латинську мову, як позначення високого і низького стилю і тону. Котурни носили деякі чоловіки, але це розглядалося як виклик або як знак зневаги до інших людей.

Вікіпедія

0
6

Для тих, кому хочеться додаткового підтвердження інформації з анґломовних джерел:

Figurative senses relating to tragedy are from the word being used (since 1570) to translate Greek kothornos (Greek: κόθορνος) or Latin cothurnus, the high, thick-soled boot worn in Athenian tragedy; contrasted with sock (from Latin soccus), the low shoe worn by comedians.

Переклад українською:

Переносні значення, що стосуються траґедії, виникли з використання цього слова (з 1570 року) для перекладу грецького "которнос" (грецькою: κόθορνος) чи латинської "котурнус" (латиною: cothurnus), високого літнього чобота на товстій підошві, що його носили під час Атенської траґедії; йому протиставляли "сокк" (латиною: soccus), низький черевик, що його носили комедіанти.

Так само Чиказький Університет:

Soccus was worn by comic actors (Hor. Ars Poët. 80, 90), and was in this respect opposed to the Cothurnus.

Переклад українською:

Соккус носили актори комедій (Hor. Ars Poët. 80, 90), а тому його протиставляли котурнусу.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.