2

Чи можна перекласти "You can configure application..." як "Ви можете налагодити..."?

У мене виникли сумніви чи правильно перекладати configure як налагодити. Адже налагодити

Приводити що-небудь до нормального стану; створювати, організовувати, здійснювати що-небудь.

І в контексті програми для мене особисто це звучить неприродньо.

1

3 Answers 3

6

Є декілька кандидатів на роль відповідника to configure (щодо програми) різного ступеню пригожості:

(Так само, як і англійською можна висловитися декількома способами: configure, set up, tune up тощо.)

Може, я упереджений, але мені особисто налагоджувати не подобається. Спробую пояснити чому. Wiktionary наводить для configure таке тлумачення:

(transitive) To set up or arrange something in such a way that it is ready for operation for a particular purpose, or to someone's particular liking [виділення моє]

— тобто є два можливі випадки вживання: «коли щось зовсім не працює (зовсім не здатне виконувати певне призначення), зробити, щоб воно працювало» і «коли щось працює (виконує певне призначення), зробити так, щоб воно працювало (виконувало певне призначення) по-іншому, більш відповідно до чиїхось уподобань» (тобто конфігурувати можна і речі, що зовсім несконфігуровані, і речі, що загалом сконфігуровані, але ми хочемо переконфігурувати їх). Тому (якщо ми не знаємо, в якому саме контексті вжилося оригінальне configure) важливо, щоби в українського відповідника були ті сами два можливі значення. В українського налагодити, на мій погляд, перше значення («зробити, щоб працювало») надто домінує над другим («пристосовувати під себе, під якусь мету») — коли я чую «налагодити/полагодити щось», у мене асоціація «воно зламалося». Але більшість сучасного програмного забезпечення за умовчуванням має такі конфігурації, з якими воно просто працює (хай навіть і невідповідно до чиїхось потреб чи уподобань).

Я б особисто зупинився на більш-менш уживаному зараз налаштувати. Зокрема Microsoft у Microsoft Terminology Collection як відповідник до configure наводить налаштовувати (у програмному забезпеченні від Microsoft уживається: налаштування, налаштувати, настроїти, настройки, настроювання). Так само KDE використовує налаштувати (наприклад: «configure KImageMapEditor» → «налаштувати KImageMapEditor», «configure KHTML Browser Part» → «налаштувати компонент перегляду KHTML» тощо).

3

Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр.

configure= налагоджувати {?}, налаштовувати {?}

application = (прикладна, застосовна) програма

Отже, можна замість "налагодити" використати "налаштувати":

You can configure application... — Ви можете налаштувати програму...

3

Для перекладу слова "configure" як "налаштовувати" дуже критичним є контекст використання слова.

Коротко: для більшості випадків, це слово не підходить, адже конфігурування, зазвичай, можна проводити неодноразово/часто і воно, зазвичай, не пов'язано з тим, щоб робити що-небудь придатним для роботи, користування(часто це буває лише один раз) і т.п., а пов'язано зі зміною параметрів чогось для того, щоб користування чимось відбувалося з більшим комфортом/задоволенням/зручністю.

Витяг із onlinecorrector:

Перевірте вживання дієслова налаштовувати і в разі потреби замініть:
настроювати — налагоджувати, регулювати, робити придатним для роботи;
припасовувати якусь систему (програмне забезпечення, прилад, пристрій тощо) до потреб користувача;
встановлювати, задавати — надавати певному параметру конкретного значення.
(більше прикладів на оригінальній сторінці onlinecorrector)
АЛЕ:
налаштовувати — готувати що-небудь, виконувати початкову підготовку системи до роботи.
Для з’єднання з мережею налаштуйте маршрутизатор (користувач уперше готує систему до подальшого використання).

Крім того, тлумачення слова "налаштувати" від онлайнкоректора є абсолютно ідентичним до тлумачення СУМ-20. Таким чином, налаштовувати не завжди є коректним перекладом, частіше навіть навпаки.

Я, особисто, повністю погоджуюся із онлайнкоректором щодо цього та щодо більш правильного перекладу слова в більшості контекстах, а саме:

 1. Зміна параметрів чогось(зміна властивостей системи).
 2. Змінити конфігурацію(змінити набір параметрів як сукупність).
6
 • Тобто на думку OnlineCorrector слово лаштувати (налаштовувати) варто використовувати лише у випадках, коли дія одноразова? (Чи я неправильно зрозумів?) Можливо, але щось я сумніваюся. А хтось окрім OnlineCorrector цю думку поділяє? (P.S.: дякую за виправлення:).)
  – Sasha
  Jul 7, 2019 at 10:20
 • Наскільки я знаю, люди в онлайнкоректорі верифікують інформацію перед тим, як розміщувати її. Аналогів онлайнкоректора я не знаю, де б пояснювалися відмінності у вживанні слів і т.д., проте в мене є СУМ-20 визначення - services.ulif.org.ua/expl/Entry/… Як бачите воно означає те, саме, що стверджує онлайнкоректор.
  – improbable
  Jul 7, 2019 at 15:00
 • Тобто мається на увазі на configure в значенні первинної підготовки чогось, зазвичай, якогось пристрою до першого використання. Чи це одноразова дія? Навряд. Чи це дія, котра повинна проводитися рідко(надзвичайно рідко)? Безсумнівно. Я, зазвичай, перекладаю configure something як змінювати параметри чогось. Параметри можна змінювати скільки завгодно разів. onlinecorrector.com.ua/…
  – improbable
  Jul 7, 2019 at 15:00
 • 1
  @Sasha Я відредагував відповідь, зараз вона має бути кращою.
  – improbable
  Jul 7, 2019 at 15:13
 • Можливо, Ви маєте рацію, але я, якщо чесно, не бачу як із тлумачень СУМ-20 випливає, що це первинна відготовка до першого використання. («1. Готувати що-небудь або приводити до стану готовності».) Щодо OnlineCorrector, те саме — я не кажу, що вони неправі, можливо, вони навіть на 100% праві, але чим вони керуються, висуваючи такі твердження, мені поки не зрозуміло. (Але в будь-якому випадку дякую за відповідь. Навіть якщо висвітлений погляд, припустімо, неправильний — але такий погляд існує, і Ви навели джерело, тож…)
  – Sasha
  Jul 7, 2019 at 15:15

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.