4

Чи потрібно додавати іменник-кваліфікатор "мова"? Чи це якось врегульовано у словниках чи інших нормативних мовознавчих документах.

Помітила на одному веб-сайті міжнародної дипломатичної установи із кількома локалізаціями, що європейські мови сайту названі одним словом (English, Deutsch, Italiano тощо), але при виборі української ця опція подана як "Українська мова".

Вікіпедія є ненадійним та надостатньо офіційним джерелом, бо в ній для різних мов формат визначень назви мови відрізняється:

Але окрім неї не маю гадки, куди й дивитися.

  • 1
    Цьікаве питанье — чи десь врегульоване назва нашоьі мови. А особисто — можна сміливо вживати при виборі Украьинська, оскільки сенс зрозумілиь. Сье стосуье і до инших, наприклад слово English ье прьамим відповідним прикметником до нашого, сьебто English cuisine ~ Украьинська кухньа. – stegetsj Jan 24 '19 at 21:10

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.