8

У сфері будівництва вже багато років використовується слово "Девелопер", що прийшло до нашої мови з англійської.

В інтернеті знайшлися гідні пояснення, наприклад:

Девелопер - підприємець, що отримує свій прибуток від створення об'єктів нерухомості (девелопменту), для чого він виступає в якості:

автора ідеї проекту, що створювати і де;

набувача земельної ділянки під забудову;

організатора проектування об'єкта (ліцензованими проектантами),
наймача генпідрядника (з ліцензією на виконання функцій генпідрядника), керуючих нерухомістю (при необхідності);

фінансує сам або залучає у разі необхідності інвестиції.

ЩО ТАКЕ «ДЕВЕЛОПМЕНТ» І ХТО ТАКИЙ «ДЕВЕЛОПЕР»?

Також з інтернету вдалося дізнатися, що український закон використовує для цього лиш слово "Замовник", і жодного разу "Девелопер".

Замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування.

Про архітектурну діяльність

Питання в тому, чи можна дібрати синонім українського походження до слова "Девелопер", особливо враховуючи, що існує й інша сфера його використання - цифрові технології, програмування, де усталена паралельна форма - "розробник".

1 Answer 1

10

Є цілком вживане слово Забудовник. Вікіпедія визначає його так:

Забудовник — це особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються).

Забудовником може виступати юридична особа, включаючи ФО-П. […]

СУМ-11 визначає це слово так:

ЗАБУДО́ВНИК, а, чол. Той, хто будує що-небудь для себе.

СУМ-20 визначає це слово так:

ЗАБУДО́ВНИК, а, ч. Той, хто щось споруджує, забудовує якусь територію. // Організація, яка займається спорудженням певного будівельного об'єкта на замовлення.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.