4

Як перекласти отражающий элемент? Йдеться про елемент конструкції дзеркал автомобілю.

Сплошной резистивный отражающий элемент выполняется в виде пленки на обратной стороне оптического элемента, одновременно выполняющий функцию отражающего слоя.

Процитовано звідси

Пошуки в інтернеті дали такі варіанти: відбиваючий елемент, відражаючий елемент, дзеркало. Який з них найбільше підходить?

2
 • Дієприкметникові звороти не притаманні українській мові. Їх варто уникати. Отражение, в контексті світла/хвиль, перекладається як відбиття/віддзеркалення. Склавши до купи отримуємо елемент відбиття або елемент віддзеркалення.
  – finesoul
  Commented Jan 23, 2019 at 8:40
 • У коментарі на фейсбуці Василь Барвінок пише: (світло)відбивний елемент.
  – Sasha
  Commented Sep 5, 2019 at 11:46

2 Answers 2

5

Процесові прикметники, тобто віддієслівні прикметники, що називають:

 1. здатність бути підданим дії (інтеґровний, йонізовний, (з)руйновний, синтезовний, фільтровний)
 2. призначення виконувати дію (інтеґрувальний, йонізувальний, синтезувальний, фільтрувальний)
 3. здатність виконувати дію (йонізівний, руйнівний, фільтрівний), як окрема мікросистема найменувань видових понять у науковій мові ще не були об’єктом спеціального дослідження.

// ПРОЦЕСОВІ ПРИКМЕТНИКИ В НАУКОВІЙ МОВІ

У вашому випадку підходить пункт два, тобто відбивальний елемент.

Також можна подивитись варіанти, що їх пропонує r2u.

 • Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)
  Отража́ющий – відбивни́й.
  Предметы, -щие лучи – ре́чі, що відбива́ють промі́ння.
 • Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов)
  Отражающий – що відбива́є.
 • Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський)
  Отражающий – відбивни́й.
 • Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш)
  отража́ющий відбива́льний, відобража́льний
 • Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський)
  Відбивни́й – отражающий, отражательный.
2
 • 3
  …і e2u (для reflecting, reflective).
  – Sasha
  Commented Jan 23, 2019 at 12:22
 • будь ласка, додайте інформацію з r2u й e2u у свою відповідь, вона від того дуже виграє.
  – P. Vowk
  Commented Jan 25, 2019 at 11:45
-4

"Отражение" перекладається як "вiдображення". Таким чином, “отражающий элемент” - "вiдображаючий елемент".

3
 • 2
  Пепепрошую, але цей переклад не лише дослівний, а й — у випадку автомобільних дзеркал, адже контекст зазначає автор запитання — неправильний. «Отображение» — відображення, а «отражение» — відбиття, відзеркалення тощо. Хоча я не буду заперечувати, що в частині випадків рос. «отражение» і укр. «відображення» можуть значною мірою перетинатися, але в загальному випадку (зокрема в фізиці) рос. «отражение» і рос. «отображение» можуть позначати дуже різні речі.
  – Sasha
  Commented Jan 24, 2019 at 10:53
 • 2
  Крім того, наша традиція вимагає підкріплювати свої твердження посиланнями на словники, реальні приклади вживань тощо (адже інакше читачам дуже важко розсудити, де правильна відповідь, а де неправильна).
  – Sasha
  Commented Jan 24, 2019 at 10:58
 • У будь-якому разі, дякую за спробу!
  – Sasha
  Commented Jan 24, 2019 at 10:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.