2

У статті Кісельової Людмили Олександрівни "Семантична мова фольклорної традиції в поезії М. Клюєва та В. Свідзінського":

Меональний тип опису [20, 55-56] створює систему натяків на основні події, що залишаються поза текстом; а система образів у цілому, апелюючи до «традиційних смислів», забезпечує глибинний підтекст, який певною мірою роз'яснює логіку «стикування» компонентів циклу.

В інтернеті й основних словниках не знаходжу значення цього терміну. Допоможіть зрозуміти, будь ласка.

1 Answer 1

2

Такі слова красше шукати за пнєм, цєбто розкладаємо меон·аль·ний. Про всяк бажано шукати далї впливовими мовами.

Ось наприклад анґліьською:

Philosophy

Of, relating to, or consisting of a kind of pregnant nothingness or void (as distinguished from an absolute blank nothingness) having the potential to transform into matter.

Origin

1930s. From ancient Greek μὴ ὄν (more fully τό μὴ ὄν that which is not, nothingness, void (Plato, citing a fragment of Parmenides; from τό, neuter definite article + μή not (from an Indo-European base also found in the Sanskrit negative particle mā) + ὄν, neuter present participle of εἶναι to be: see onto-)) + -ic, after Russian меонический.

Цє штибу порожнечи [чогось], котра має змогу заповнити ся. Шчодо самого виразу: ме означає запереченє — нї, а он — сутьче, ӧго легко взнати за відомішим словом з тим самим пнєм як онтолоґія.

Хоча украӥнською можна теж шчось знаьти, наприклад: перекладають як несуще, небуття, ніщо.

Цїкаво, шчо Штепа наводить:

меонічний — казковий

Дешчо незрозуміло: перша думка навіює про чогось несправжӧго чи дитячого. Але, на мою думку, цє не зовсїм так, передусӥм, цє вигадане, котре не обовязково є суто для дїтеь чи нездїьснене в справжнӧму сьвіті — згадаьте казку про Голого короля, котра без взагалі чаклунських подїь чи речеь — оркім згадки, але ми теж можемо казати в справжнӧму сьвіті будьшчо. Цєбто дешчо схоже за описом в запитанї — вигадане без згадки реального чи ӧго можливого, тут для прикладу вже згодить ся Цибуліно — з наьчарівного лиш самі герої, але ӥх характери чи дїї легко відносно перенести до справжнӧго сьвіту. Отже понятє підходить, але занадто широке, шчо вже не дуже.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.