1

На позначення спиртово-горілчаних заводів є питомо українське слово, от тільки як його правильно писати?

В СУМ-11 немає слова "гуральня", але є слово "ґуральня", але якщо подивитися на сам словник — стає зрозуміло, що це просто помилка, а слово - таки "гуральня".

Тоді дивлюся "СУМ-20":

ҐУРА́ЛЬНЯ, і, ж., заст. Спирто-горілчаний завод. Там в березі є човни управителя ґуральні, на котрих рибалки ловлять коропи (І. Нечуй-Левицький); Того вечора зупинилась панська ґуральня: насос, що подавав воду з ставка, зіпсувався (В. Кучер); У винниківській улоговині поблизу ґуральні пана Залеського притулилася до жовтого горба така мізерна халабудка (Р. Іваничук).

Статті "гуральня" в СУМ-20 немає.

У Грінченка:

Гура́льня, ні, ж. = Ґуральня. Ном. № 11659.

Ґура́льня, ні, ж. Водочный заводь.

Отже, маємо:

 • СУМ-11: гуральня

 • СУМ-20: ґуральня

 • Грінченко: гуральня=ґуральня

Кому з них вірити, як це перевірити, чи обидва слова літературні, чи лише одне з них? Невже СУМ-20 брав електронну версію СУМ-11, копіював її й не перевіряв?

2 Answers 2

5

Етимологічний словник української мови засвідчує наявність звуку [ґ] в сьому слові enter image description here

3

Якшчо поглянути знов на словник, то можна помітити — там лиш буква г, цєбто ґ взагалі нема, як належить покрокового напряму Совіцької узурпацької влади за змосковченя украӥнської. Цє помітно і за такими словами як ґазда, аґрус, ґирлиґа тошчо, котрі відоміші зі затверџеним вживом букви ґ, але тоді записані, як належно за лінією партіӥ, буквою г. Тому цє не «просто помилка», а належне, хоч і не зовсїм послїдовне — порівняьте: жюрі не замінили, а просто вказали на застарілість (можливо через те, шчо цє було шче з клясичного) — виправленє авторами електроного словника.

Коли вже розлядати на правильність слова з, як належно, врахуванєм букви ґ. То на першиь погляд наче нема ріжницӥ — першопнєм є знаьме гор від горіти (тут від польського gor*, де g = ґ), отже довід за г. Однак з цӧго також випливає: у стає о, отже горальна — в описах є навіть згадане горілчаниь. Але питанє тут лиш про г, отже арґумент обернениь: з типовим декотрозахідним уканєм при ненаголошеного о (тут наголос на а) мусить збереги і ґеканя.

До цӧго ж арґументу: провідні словники, хоч і деякі з деякими сумнівніми якостями, наводять саме ґ, шче ж бо Грінченко наводить на слово з ґ, а не навпаки.

Висновок: ґуральня.

3
 • що значить "отже довід за г"?
  – P. Vowk
  Jan 21, 2019 at 20:21
 • ви кажете, що це слово могло б бути навіть "горальня"? найближче тоді до горілки?
  – P. Vowk
  Jan 21, 2019 at 20:25
 • @P.Vowk Повторьуьу: «першопньем ье знаьме гор* від горьіти, [...] отже довід за г» — ґорьіти і подальш, так звана звичаьева украьинська не маье, а горьіти, горьачиь і подальш маье. Так, горьілка теж походить від цього пньа. Jan 21, 2019 at 20:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.