5

Допоможіть перекласти з російської "Советское шампанское". Воно буде "советскоє", "совєтське" чи "радянське"?

closed as unclear what you're asking by bytebuster, P. Vowk Jan 21 at 19:28

Please clarify your specific problem or add additional details to highlight exactly what you need. As it's currently written, it’s hard to tell exactly what you're asking. See the How to Ask page for help clarifying this question. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

 • 1
  До речі, цікаве запитання. Десь мають бути якісь більш-менш офіційні рекомендації щодо передачі іншомовних назв торгових марок (десь прямо на цьому сайті було про передачу іншомовних назв журналів, але це все-таки інше, і не можу знайти). Хоча якщо мається на увазі варіант, що виробляється в Україні, а не в Росії, то тут можуть бути свої спрощення при переданні (типу, паралельно з російською назвою на етикетці десь може бути визначено (навіть офіційно юридично) український варіант назви торгової марки). – Sasha Jan 18 at 10:54
 • Якби «Советское шампанское» було російською географічною назвою, то за § 109.1.в (бо від совѣтъ, адже в однокорінних словах маємо совіт, привітання, завітати тощо) і § 109.7.а «Правопису» 2015 було б «Совєтське шампанське», але це торгова марка, а не географічна назва. – Sasha Jan 18 at 11:17
8

В загальній практиці не прийнято перекладати назву торгівельної марки на інші мови. Наприклад, російський "Сбербанк" в Україні діє під назвою "Сбербанк", а не "Сбєрбанк" - офіційна сторінка. Так само й "Советское Шампанское" є зареєстрованою торгівельно маркою, тому перекладати її назву на українську мову не варто. Інша справа, що частина назви ("Советское") підпадає під дію закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки" і стала забороненою. Тому, "Київський завод шампанських вин "Столичний" змінив назву торгівельної марки з "Советское Шампанское" на "Советовское Шампанское".

 • Re: є зареєстрованою торгівельно маркою — Це не так: московський совок незаконно користувався цією назвою. Насправді, саме існування назви «Совєцкоє шампанскоє» є незаконним, оскільки, відповідно до міжнародного торговельного та ринкового права, вино, вироблене з винограду, вирощеного за межами французької провінції Шампань, не може називатися «шампанським». – bytebuster Jan 18 at 22:15
 • 1
  Законне використання чи ні, сутті питання це не міняє. ТМ "Советское Шампанское" є зареєстрованою торговельною маркою на території України (що легко перевірити через онлайн-реєстри). – moonrider_unchained Jan 18 at 22:23
 • Ви написали «зареєстрованою». Ця ТМ не є і не може бути зареєстрованою. Ця помилка у вашій відповіді могла б бути просто юридичним казусом, але на ній ґрунтується значна частина відповіді «варто / не варто». Наголошую: уся відповідь ґрунтується на юридичних аргументах, а не на лінгвістичній логіці. Я згоден, що саме запитання — погане, непропрацьоване, primarily opinion-based і заслуговує закриття, але це не привід давати на нього непропрацьовані відповіді. – bytebuster Jan 18 at 23:26
 • 1
  Ця ТМ є зареєстрованою. Ще раз кажу - перевірте реєстри ТМ на території України. Не треба казати на "Чорне" - "Біле". Помилки у відповіді намає. Було питання як перкласти, а не чи можна використовувати слово "Шампанское". Тому не заглиблюйтесь у юридичний аспект, він немає жодного відношення до суті питання. Лінгвічстична логіка проста - торгівельні марки не перекладаються. Крапка. – moonrider_unchained Jan 19 at 8:23
 • 1
  @bytebuster, Ви неправі, Ви змішуєте різні поняття. Є багато торгових марок зі словом шампанське (зокрема «Радянське Шампанське Марінталь», «Советное Шампанское», «Советовское Шампанское», «Советоское Шампанское», «Советское Шампанское», «Шампанское Marengo», «Шампанское Нового года», «Шампанское Oreanda» тощо), зареєстрованих в Україні (а тж. ще ін., зареєстровані в РФ, і ще ті, які колись були існували в СРСР, але вже не існують). Можливо, вони зареєстровані з порушенням якихось норм і після постанови суду будуть скасовані, але наразі вони перебувають у реєстрі торгових марок. – Sasha Jan 19 at 11:15

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.