5

СУМ-11 містит обидва прикметники

Оранжевий а, е. Те саме, що жовтогарячий.

Помаранчевий1. Прикм. до помаранча і помаранч. 2. Який має колір шкірки помаранчі; оранжево-червоний.

Мене часто виправляють, що в українській мові немає кольору "оранжевий", а лише "помаранчевий".

Проте в словнику синонімів ці прикметники подаються, як синоніми.

Чи можна вживати обидва слова, як взаємозамінні? Чи варто розмежовувати вживання цих прикметників?

2
3

Оранжевий точно не є неправильним. Це слово не лише є в усіх словниках, а й щонайменше з кінця XIX ст. вживається в українській літературі, наприклад:

  • Ордери не менше, якъ и на мундурі, сияли золотомъ и різнобарвними стрічками въ куті простоі майорськоі гостинні, котору небога звала світлицею, однакъ зъ ними змагались ярко-оранжеві чорнобривці, понсовий королівъ-цвітъ и пишні пахучі звоздики (російськомовна повість П. Куліша «Майоръ» в перекладі на українську Л. Лонгина, у часописі «Правда (письмо наукове и литературне)» за 1867 рік, Львів).

  • Зірниця вийшла з палати, махнула хусточкою і до самих копитів Громовикового коня розіслався довгий міст з хмарок, застелений та обвішаний рожевими та оранжевими килимами та хустками (Іван Нечуй-Левицький, «Скривджені й нескривджені», 1886).

  • Довгаль так почервонів, що борода його стала страшенно жовта, а вуха оранжеві (Володимир Винниченко, «Таємна пригода», 1910).

Мені важко сказати, чи абсолютно синонімічні оранжевий і помаранчевий. Я завжди вважав їх повними синонімами, але за наведеним Вами ж тлумаченням із СУМ-11 — «помаранчевий = <…> оранжево-червоний <…>» — начебто випливає, що помаранчевий має бути ближчим до червоного, ніж оранжевий (який у свою чергу, відповідно, має бути ближчим до жовтого)? Чи це справді так, чи це просто неточність у СУМ-11, мені важко сказати.

А є ще слово жовтогарячий (а також забуте жовтожар). У статті «Оранжевий — помаранчевий» maksymus наводить свій погляд на історію цих слів і відтінки їх значень, а також є деякі цікаві коментарі. Щоправда, мені важко сказати, чи повністю правильна там інформація (зокрема, мене дивує те, що згідно з тією статтєю, на відміну від СУМ-11, оранжевий, навпаки, темніший за помаранчевий).

1

Вікіпедія:

У народі «помаранчем» («помаранчою») часто називають звичайний, солодкий апельсин (Cītrus sinēnsis)[3], проте насправді ці рослини належать до різних, хоча й споріднених видів. На честь померанця жовтогарячий колір також називають «помаранчевим» — останнім часом це слово набуло значного поширення в україномовних джерелах. У польській мові щодо обох видів цитрусових вживається назва pomarańcza: померанець називається pomarańcza gorzka («гіркий помаранч»), апельсин — pomarańcza chińska («китайський помаранч»).

Назви «померанець», «помаранч», «помаранча» походять від італ. pomarancia (утвореного від pomo — «яблуко» + arancia — «апельсин»): перша через посередництво рос. померанец і нім. Роmеrаnzе, інші — через пол. pomarańcza.

Отже, "помаранчевий" вживається в українській мові на позначення жовтогарячого, оранжево-червоного

Оранжевий в ЕСУМ т. 4, с.207 "від фр. orange (апельсин; жовтогарячий), лат. arancia (ст. melarancia, букв. апельсинове яблуко).

Отже, ці 2 слова вживаються в українській мові вживають на позначення жовтогарячого кольору, що і підтверджує cловник синонімів, наведений Вами.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.