6

СУМ-11 містит обидва прикметники

Оранжевий а, е. Те саме, що жовтогарячий.

Помаранчевий1. Прикм. до помаранча і помаранч. 2. Який має колір шкірки помаранчі; оранжево-червоний.

Мене часто виправляють, що в українській мові немає кольору "оранжевий", а лише "помаранчевий".

Проте в словнику синонімів ці прикметники подаються, як синоніми.

Чи можна вживати обидва слова, як взаємозамінні? Чи варто розмежовувати вживання цих прикметників?

2

3 Answers 3

5

Оранжевий точно не є неправильним. Це слово не лише є в усіх словниках, а й щонайменше з кінця XIX ст. вживається в українській літературі, наприклад:

  • Ордери не менше, якъ и на мундурі, сияли золотомъ и різнобарвними стрічками въ куті простоі майорськоі гостинні, котору небога звала світлицею, однакъ зъ ними змагались ярко-оранжеві чорнобривці, понсовий королівъ-цвітъ и пишні пахучі звоздики (російськомовна повість П. Куліша «Майоръ» в перекладі на українську Л. Лонгина, у часописі «Правда (письмо наукове и литературне)» за 1867 рік, Львів).

  • Зірниця вийшла з палати, махнула хусточкою і до самих копитів Громовикового коня розіслався довгий міст з хмарок, застелений та обвішаний рожевими та оранжевими килимами та хустками (Іван Нечуй-Левицький, «Скривджені й нескривджені», 1886).

  • Довгаль так почервонів, що борода його стала страшенно жовта, а вуха оранжеві (Володимир Винниченко, «Таємна пригода», 1910).

Мені важко сказати, чи абсолютно синонімічні оранжевий і помаранчевий. Я завжди вважав їх повними синонімами, але за наведеним Вами ж тлумаченням із СУМ-11 — «помаранчевий = <…> оранжево-червоний <…>» — начебто випливає, що помаранчевий має бути ближчим до червоного, ніж оранжевий (який у свою чергу, відповідно, має бути ближчим до жовтого)? Чи це справді так, чи це просто неточність у СУМ-11, мені важко сказати.

А є ще слово жовтогарячий (а також забуте жовтожар). У статті «Оранжевий — помаранчевий» maksymus наводить свій погляд на історію цих слів і відтінки їх значень, а також є деякі цікаві коментарі. Щоправда, мені важко сказати, чи повністю правильна там інформація (зокрема, мене дивує те, що згідно з тією статтєю, на відміну від СУМ-11, оранжевий, навпаки, темніший за помаранчевий).

2

Вікіпедія:

У народі «помаранчем» («помаранчою») часто називають звичайний, солодкий апельсин (Cītrus sinēnsis)[3], проте насправді ці рослини належать до різних, хоча й споріднених видів. На честь померанця жовтогарячий колір також називають «помаранчевим» — останнім часом це слово набуло значного поширення в україномовних джерелах. У польській мові щодо обох видів цитрусових вживається назва pomarańcza: померанець називається pomarańcza gorzka («гіркий помаранч»), апельсин — pomarańcza chińska («китайський помаранч»).

Назви «померанець», «помаранч», «помаранча» походять від італ. pomarancia (утвореного від pomo — «яблуко» + arancia — «апельсин»): перша через посередництво рос. померанец і нім. Роmеrаnzе, інші — через пол. pomarańcza.

Отже, "помаранчевий" вживається в українській мові на позначення жовтогарячого, оранжево-червоного

Оранжевий в ЕСУМ т. 4, с.207 "від фр. orange (апельсин; жовтогарячий), лат. arancia (ст. melarancia, букв. апельсинове яблуко).

Отже, ці 2 слова вживаються в українській мові вживають на позначення жовтогарячого кольору, що і підтверджує cловник синонімів, наведений Вами.

2

Коротко

Вживати можна оба як взаємозамінні, але не завжди.

Бо помаранчевий можна тлумачити також як ора̀нжовочерво́ний.

Довго

Головне джерело

Англійсько-український словник назв кольорів і кольорознавства (Анатоль Вовк, редактор Богдан Струмінський), 1986 рік.

Витяги

Для англійського orange вибрано за відповідник слово — оранжовий, як назву недвозначну та найпрактичнішу. Народна назва жовтогарячий колір, хоч і вжита в деяких термінологічних словниках (А-9, А-26), дуже невигідна для творення складених назв кольорів. Такі переклади, як «жовтогарячожовтий» для англійського orange yellow чи «жовтожовтогарячий» для англійського yellow orange, неясні та незграбні. Прикметник помаранчевий, який у значенні кольору вживається головно на західноукраїнських землях, має теж неусталене значення. Словник української мови (А-5) описує його як оранжово-червоний, а не оранжовий. Назва оранжовий, загальновідома в Україні, засвідчена також в не-підсовєтських джерелах (нап. А-22). Окрім англійської, також німецька, французька та еспанська мови утворили назву цього кольору від цього самого слова.

orange n. a. ора́нжовий (к. шкірки з помаранчі), помара́нчовий, жовтогаря́чий, о: к. посередній між жовтим і червоним [1, 2]; червона̀вожо́втий [3]; жовтий з червонуватим відтінком [С, для «жовтогарячий»], ора̀нжовочерво́ний [С, для «пома́ранчовий»].

Домовленості

« » — слова в таких лапках є дослівним перекладом англійської назви, невживаним, одначе, у мововжитку

Значення кодів джерел у реєстрі словника

[1] Merriam-Webster Collegiate Dictionary (Підрозділ В. ч. 17)
[2] American Heritage Dictionary (Підрозділ В. ч. 1)
[3] Oxford Illustrated Dictionary (Підрозділ В. ч. 13)
[С] Словник української мови, 11 томів (Підрозділ А. ч. 5)

Джерела і література до теми

(А-5) Білодід, І. К., гол. ред. Словник української мови, в 11-ти томах. АН УРСР, Київ, в-во «Наукова думка», 1970-1980.
(А-9) Вовчанецький, В. і Лепченко, Я. Словник ботанічної термінології (Проєкт). ВУАН, Харків і Київ, в-во УРЕ, 1932.
(А-22) Орел А. Словник чужомовних слів, у 3-х томах, Нью-Йорк, вид. автора, 1963-1966.
(А-26) Полонський, Х. Словник природничої термінології (рос.-укр.) (Проєкт). УАН, Київ, Держ. В-во України 1928.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.