4

Допоможіть перекласти словосполучення "употреблять внутрь" з російської мови українською. Ідеть про вживання напоїв, ліків тощо. Може, існує більш влучний відповідник, ніж "вживати всередину"?

2 Answers 2

2

Часткова відповідь…

У випадку лікарських засобів всередину можна замінити на точніше зазначання того, як саме вживати: перорально (тобто через рот), ректально, інтравагінально, внутрішньом'язово, внутрішньовенно тощо.

Дієслово вживати при цьому можна замінити на вводити або приймати (хоча дехто заперечує природність для української мови — чи то конкретно слова прийом, чи то всього гнізда -й(о)м- — але це наразі не є загальноприйнятою позицією).

2

Знайшов с Словнику Савченко переклад російського "принимать лекарство" (325 ст. ПДФ) - "приймати ліки". Дивимося значення слова в СУМі:

Вживати всередину, ковтати (ліки). Я вигадав, що заслаб.. Підняв тривогу, мусив приймати краплі од живота і зіпсував великодній сніданок (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 364);

Звідси ще один варіант - "ковтати ліки".

Російсько-український словник також ще пропонує:

Заживати/зажити ліки

Пити/випити ліки - а коли говоримо про напій, то також кажемо "випити ...", так само ще й можна сказати "зажити ...".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.