0

Цікавить переклад прислів'я "Что написано пером, того не вырубишь топором".

Google перекладач подає, як

Що написано пером, того не вирубати сокирою

На мою думку це не зовсім вдалий преклад. Можливо є кращий переклад? Або відповідник українською мовою в значені, що написано те не повернути.

2

В Українсько-російскому і російсько-українському фразеологічному словнику (Олейник І. С., Сидоренко М. М.) знаходимо:

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ, ТОГО НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ що написано пером, того не витягнеш (не виволочеш) волом; написаного пером не витягнеш і волом; написаного сокирою не вирубаєш; скажеш - не вернеш, напишеш - не зітреш, відрубаєш - не приточиш

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.