4

Про дуже бідну людину кажуть "ні кола, ні двора".

Таке ж значення знайшла в Фразеологічному словнику української мови

ні кола́, ні двора́ в кого і без додатка. 1. Хто-небудь дуже бідний, злиденний. То ледар, волоцюга. Йому (Василеві) теряти (втрачати) нічого, у його ні кола, ні двора, а в мене — он город,.. вибудував хату (Панас Мирний)

Цікавить походження даного фразеологізму.

1 Answer 1

4

На одному із освітніх сайтів:

Давні слов'яни колом називали землю, бо й огороджували кілками. На коли ділили луги, сінокост. Та деякі дослідники стверджуюють, що у фразеологізмі "ні кола ні двора" кіл - це кілок для огорожі. Він став символом злиднів і бідності. У людии, якої не було огорожі, навіть кілка для неї, отже, не було й двору, який потрібно огороджувати. Тому про бідняків часто кажуть "у нього ні кола ні двора".

Точнішу інформацію знаходимо при тлумаченні російського фразеологізму "Ни кола, ни двора":

[переклад] Колом в XIX столітті називали смужку орної землі шириною в два сажні (близько 4 метрів). Не мати кола означало не мати ріллі; не мати двору - означає не мати дому і жити у інших.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.