4

Чому в деяких привітаннях з днем народженням бажають саме багато племінників? Наприклад,

Щастя, здоровля, багато племінників!

1 Answer 1

6

Відео з фразою з запитання - Щастя, здоровля, багато племінників!

Уривок з діалогу тамади і брата нареченого або нареченої:

Брат: Бажаю вам щастя, здоров'я, ну, і багато вам племінників.
Тамада: Для тебе племінників, багато діточок мається на увазі.

Хлопчина просто хвилювався і помилився сказавжи "племінників", замість "діточок".

Ще хоча б одне вітання серйозне з такою фразою я не знайшла.

2
  • 1
    Тобто це обмовочка (помилка на слові), яка потім стала мемом — я правильно розумію?
    – Sasha
    Jan 15, 2019 at 10:18
  • @Sasha саме так. Jan 15, 2019 at 11:25

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.