4

КІН – cпеціальний майданчик, на якому показують вистави; сцена.

Яке походження даного слова? Чи воно, так само як і "сцена", походить від латинського scaena? І як це походження пов'язане з іншим значенням слова: "кін – місце, куди кладуть ставку в азартній грі"?

1 Answer 1

1

Походження слова кін знаходимо в Етимологічному словнику т.2, с.446-447: enter image description here

enter image description here

Отже, слово кін пов'язане з іншим значенням слова: "кін – місце, куди кладуть ставку в азартній грі"?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.