7

"Пользоваться дурной славой" означає бути непопулярним. Цікавить чи є якийсь український відповідник, який б можна було використати для перекладу.

Пошуки в "Російсько-українському словнику сталих виразів" та словнику Савченко не дали ніяких результатів. І чи буде прийнятний дослівний переклад "користуватися дурною славою" в разі відсутності українського відповідника?

3
  • На мій погляд найкраще підходить "Сумнозвісний" або "мати погану/дурну вдачу"
    – Alex Sodin
    Commented Jan 11, 2019 at 9:48
  • @AlexSodin, не варто писати (псевдо-/напів-)відповіді у коментарях. Коментарі під запитанням призначені винятково для уточнення/покращення запитання. Commented Jan 11, 2019 at 11:16
  • Ьак на мене сье не зовьім бути непопульарним, навпаки — бути попульарним, але з неґативним відтьінком. Commented Jan 11, 2019 at 15:58

2 Answers 2

10

Правильно — у неславі бути.

  • Погубиш їх, і їх слава стане їм в неславу. «Давидові псалми» Т. Г. Шевченко.

  • Ой він її не займає, бо сватати має, він до неї не горнеться, неслави боїться. КС. 1887. VIII. 774.

9

Здається, вдалося знайти відповідь на це запитання. Натрапив на Словопедії на сторінку із «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича, де є вислів "пользоваться дурной репутацией" (а враховуючи, що "дурная слава" і "дурная репутация" синоніми, то гадаю, що і ці два фразеологізма також є синонімами):

Такому російському вислову, як пользоваться дурной репутацией, відповідають українські: недобру славу мати, в неславі бути;

Знайшов я "пользоваться дурной репутацией" і в російсько-українському словнику сталих виразів, де крім поданих вище варіантів ще зустрічається звичайне "мати погану репутацію".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.