6

"Пользоваться дурной славой" означає бути непопулярним. Цікавить чи є якийсь український відповідник, який б можна було використати для перекладу.

Пошуки в "Російсько-українському словнику сталих виразів" та словнику Савченко не дали ніяких результатів. І чи буде прийнятний дослівний переклад "користуватися дурною славою" в разі відсутності українського відповідника?

  • На мій погляд найкраще підходить "Сумнозвісний" або "мати погану/дурну вдачу" – Alex Sodin Jan 11 at 9:48
  • @AlexSodin, не варто писати (псевдо-/напів-)відповіді у коментарях. Коментарі під запитанням призначені винятково для уточнення/покращення запитання. – bytebuster Jan 11 at 11:16
  • Ьак на мене сье не зовьім бути непопульарним, навпаки — бути попульарним, але з неґативним відтьінком. – stegetsj Jan 11 at 15:58
8

Здається, вдалося знайти відповідь на це запитання. Натрапив на Словопедії на сторінку із «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича, де є вислів "пользоваться дурной репутацией" (а враховуючи, що "дурная слава" і "дурная репутация" синоніми, то гадаю, що і ці два фразеологізма також є синонімами):

Такому російському вислову, як пользоваться дурной репутацией, відповідають українські: недобру славу мати, в неславі бути;

Знайшов я "пользоваться дурной репутацией" і в російсько-українському словнику сталих виразів, де крім поданих вище варіантів ще зустрічається звичайне "мати погану репутацію".

7

Вірно — у неславі бути.

  • Погубиш їх, і їх слава стане їм в неславу. «Давидові псалми» Т. Г. Шевченко.

  • Ой він її не займає, бо сватати має, він до неї не горнеться, неслави боїться. КС. 1887. VIII. 774.

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.