2

Атаман - старший в роду і ватажок у степових народів, ватажок козаків або (застар.) взагалі старший у справі. Слово походить від тюркського слова «ата» - «батько», «дід» з особовим закінченням «ман» («мен») і буквально означає «я-батько», «я дід» що в патріархальному тюркською суспільстві було рівносильно твердженню «я (тут) головний».

Інформацію взято з сайту Київського університету ім. Б. Грінченка. На жаль, в СУМі такого слова мені не вдалося знайти і там є лише "отаман". Вікіпедія пише:

Чинні варіанти вимови і написання — отама́н, ота́ман, атама́н.

Також знаходимо це слово в словнику Грінченка і в "Енеїді" Котляревського:

Урядники з атаманами

Новими чванились шапками,

Також знайшов цікаву інформацію в пості на Фейсбуці:

Слово «отаман» має тюркські корені: прийшло до нас від кримськотатарського ataman «великий батько, найстарший», що має корінь ata «батько» і збільшуваний наросток -man. Не дивно також, що в деяких словниках присутні форми «атаман» і «гатаман», що аж ніяк не суперечить традиції української мови передавати через «а» етимологічну літеру «а» та етимологічну «о» перед складом із наголошеною «а»: багатий, ганчар, гаразд, калач, кажан, паламар, чабан, шаравари; манастир, кавун. Написання «ганчар», «манастир» «шаравари», до речи, було офіційним до 1945 року. А форма з протезою «г» («гатаман») свідчить про поширеність серед людей форми з «а», бо тільки повністю засвоєні українською мовою слова мають здатність до протезації, порівняйте: (в)ирій, (в)іслюк, (в)угілля, (г)икавка, (г)индик, (г)оробець. З української мови «отаман» проникло в сусідні мови, зокрема й у російську, яка вже понесла його до инших до тюркомовців (татарів, казаків, азербайджанців і киргизів). Ось така невеличка історія цього слова.

Але офіційно пишемо тільки «отаман».

То чи можна вживати слово "атаман" чи краще повністю його замінити словом "отаман"?

1
  • 1
    Гадаьу, красше таки розріжньати отоман і атаман ьак козак і казак шчо можливо з kazak чи kazaq — навііть ье Казакстан. Варто зазначити, шчо тут справа не лише в протезі, а ь в гармоніьі голосних — властиве дльа тьурських мов, а не словьанським (хоча місцьами теж видно, але переважно від впливу тіьеьі ж тьурських). Commented Jan 13, 2019 at 15:23

1 Answer 1

4

На мою думку краще вживати лише слово "отаман", адже воно присутнє в таких словниках:

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови

Словник синонімів Караванського

Українсько-російський словник

СУМ-11

Орфографічний словник української мови

Слово "атаман" відсутнє в цих словниках.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.