3

Струшувати 1. перех., з кого—чого. Збивати, скидати що-небудь з поверхні чогось. 2. перех. Трусячи, звільняти дерево, кущ від плодів. 3. перех. Трусячи, збивати що-небудь.

Обтрушувати 1. Струшуючи, постукуючи і т. ін., збивати, скидати з поверхні чого-небудь пил, сміття, сніг і т. ін. 2. з чого і без додатка. 3. Скидати, обсипати листя, пелюстки, плоди і т. ін. (про дерева, квіти, колосся і т. ін.).

Синоніми

Слово струшувати має наступні синоніми:

(з себе) обтрушувати
(чим) трясти
стрясати
(термометр) збивати
(головою) стріпувати
(апатію) скидати
(груші) трусити

Не зовсім зрозуміла чи можна замінити струшувати на обтрушувати, наприклад коли говоримо про сніг. З себе сніг струшуємо/обрушуємо, а з рослин лише обтрушуємо? Наприклад, можна сказати "струшувати сніг з сосен взимку обов'язково " чи лише "обтрушувати сніг з сосен взимку обов'язково"?

5

Слова "струшувати" й "обтрушувати" - не синоніми.

"Струшувати" вказує що об'єкт зазнає вібрації: струшувати термометер, струшувати шейкер з коктейлем, струс мозку.

"Обтрушувати" вказує що з об'єкта відпадають дрібні шматки чогось: обтрусити машину від снігу, обтрусити всі ябулука з яблуні.

Різницю між цими словами видно в реченні:

Обтрушувати пляшку шамапанського від пилу потррібно обережно, не струшуючи її.

Як синоніми "струшувати" і "обтрушувати" можна вживати в ситуації якщо ви щось трусите щоб обтрусити: струситися/обтруситися від снігу.

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.