4

В творі "Конотопська відьма" знайшов такі рядки:

Ще чи буде після такого парла дощ, чи ні, хто його зна, а що ми голодуємо, так се певно.

От цікавить слово "парло", бо його нема в СУМі. Однак, з контексту можна зрозуміти, що це, напевно, жарка і волога погода (можливо походить від слова "парити"). Більше цікавить чи є якесь слово в українській мові, яке б мало таке ж значення (якщо я його вірно визначив), але його можна було б знайти в словниках?

1 Answer 1

4

ВТССУМ

парло -а, с. , рідко.Пара в лазні. Парла завдати — відшмагати.

Гадаю відповідником може бути слово "паркий".

Паркий - а, - е 1》 Дуже насичений теплою парою, вологою. 2》 Жаркий, душний внаслідок надмірних випарів. 3》 Від якого йде пара; який випускає теплі випари.

Таке ж значення слова "паркий" подає СУМ-11 Отже, може бути словосполучення "парка погода"

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.