4

Читаючи слова пісні "Гей там з-за гори, з-за крем'яної" наткнувся на такі рядки:

Гей там з-за гори, з-за крем'яної
Фана малинова в'ється.
Гей, при долині в чеснім двобою
Військо стрілецькеє б'ється.

В СУМі такого слова немає, і в Словнику діалектних слів я також нічого не знайшов. Тому взагалі не зрозуміло чи це українське слово.

4

ФАНА, -и, ж.

  1. За часів Стародавнього Риму – тип провінційного храму, який будувався у лісі, мав квадратну целу і вхід зі східного боку.
  2. діал. Прапор, хоругва

За описом 2 значінє чудово підходить. Сумніво, шчо украӥнського походженя, оскільки є звук ф, лиш деякі західні діалекти від сполуки хв відносно питомо утворили звука ф.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.