3

Нари - настил, поміст або якийсь пристрій для спання (перев. з дерев'яних дощок), що міститься на певній відстані від підлоги.

Цікавить звідки в українській мові взялося це слово, а саме чи не є це калькою російського слова "нары". Нажаль, пошуки в ЕСУМі не дали ніякого результату, а точніше там пише, що походження невідоме (проте, на російській Вікіпедії є припущення: русск. нары, укр. нари, польск. mary, nary та інші, порівнюють із нім. Bahre «носилки; гріб», пояснюючи перехід b > n, m зближенням з «мертвий»). Чи можлива така версія?

2 Answers 2

2

Те шчо польське mary походить від середнӧверхнӧнїмецького bāre (bahre) — ноші, навіть як паланкін; і старочеськe mary — ноші для мертвих — є посередником — правда, хоча б так затверџує WSJP.

Поза тим нема nary, лиш иншиь Słownik etymologiczny języka polskiego · Aleksander Brückner вказує, шчо польське слово nary:

міь переклад

записане в 1570 не є руським (ч: украӥнським) запозиченям, хоча сӧгоднї (1927?) на Русї (ч: Украӥні) красше знане.

Красше знане, оскільки для польської слово prycza (шчо від Pritsche) поширеніше, аніж nary. Також варто зазначити, шчо mary взагалі має иншого значіня як ноші для мертвих, катафалк. Тоь ж SEJP про mary зі згаданим в запитанї переходу bm:

mary, ‘nosze umarłego’, z niem. Bahre, do nas przez Czechów w 15. wieku; pod wpływem nagłosu m- wedle mór, odmieniono b- w m-; niem. Bahre od pnia bher-, ‘nieść’ (p. brać).

Отже сє слово зʼявило ся десь на вік ранїше, однак немаʼ достовірного звʼязку між nary i mary.

Таким чином, припустєнє залишаєть ся недостовірним припустєнєм, сєбто невстановлена форма, і потребує в подальшому науковому дослїџенї.

0

Етимологічний слоаник української мови том 4,ст. 43

enter image description here

3
 • скажіть, будь ласка, чому ви видалили цю відповідь?
  – P. Vowk
  Jan 14, 2019 at 18:32
 • @P.Vowk відповідь без точної відповіді. Відновити відповідь? Jan 14, 2019 at 19:38
 • Як на мене, вона додає інформації до іншої відповіді, тож чому ні?
  – P. Vowk
  Jan 14, 2019 at 20:24

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.