3

На сайті OnlineCorrector

Замініть іменник правка на один із варіантів: правлення (дія), виправлення (результат).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО У тексті багато правок. Правка тексту після машинного перекладу — копітка робота.

РЕКОМЕНДОВАНО У тексті багато виправлень. Правлення тексту після машинного перекладу — копітка робота.

Як правильно написати/побудувати речення - "Стаття "Сосна" потребує правок"?

1 Answer 1

2

Правлення - дія за значенням правити, виправлення - дія за значенням виправити, в іншому значенні як:

  1. Те, чим що-небудь замінене, виправлене. Перевидали [карту Сибіру] з деякими виправленнями і доповненнями (Видатні вітчизняні географи.., 1954, 16).

На мою думку правильно вживати : "Стаття "Сосна" потребує виправлення. Оскільки слово "правка" в даному випадку означає результат, а не дію, тому його і варто замінити на відповідник за значенням дії.

Також слово Слово правки має також синонім корективи, яке за значенням тотожне СУМ:

КОРЕКТИ́В, у, чол. Часткова зміна або виправлення чого-небудь; поправка. Вже бачу, як ти хмуришся.. Але не бійся за мене, тут у мене є корективи (Леся Українка, V, 1956, 339); Хаєцький мав гострий зір, він.. до всього хотів вносити свої корективи (Олесь Гончар, III, 1959, 206); Андрій ознайомився з планом наведення переправи, вніс деякі корективи, і робота закипіла з новою силою.

Тому, вважаю, буде доречно: "Стаття "Сосна" потребує коректив.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.