6

У словниках і Інтернеті доволі легко знайти правила побудови складних¹ числівників та похідних слів.

Але я ніде не зміг знайти правила, яке б регулювало використання простих числівників, а саме вибору стосовно того, буквами чи цифрами їх записувати.

Наприклад, «я був там 3 рази» чи «я був там три рази»?

Я цілком упевнений, що складні числівники, як-то 42, мають писатися цифрами, але як щодо простих?

Також, чи правило є різним для використання у різних галузях, як-то ділове листування? (з очевидних причин, SMS-листування не враховуємо, бо там діє фактор довжини допису)


¹ Джерела, які обговорюють складні випадки використання числівників:

0

1 Answer 1

4

В загальному випадку можна писати числа і прописом, і цифрами.

Написання цифр та символів у ділових паперах вказує на таку рекомендацію:

Числа до десяти варто писати у текстах словами, а піс­ля десяти — цифрами: шість моніторів; 159 школярів.

Для виключення неточностей, приписок неіснуючих цифр в різного виду документах (договорах, бланках, листах, дорученнях тощо), за допомогою яких перераховуються грошові кошти, необхідно прописувати суми повністю.


Також, сподіваюсь, вам буде цікаво ознайомитись з деякими іншими правила, що регулють написання слів як прописом, так і в текстовому вигляді.

Єднальне тире

Тире ставиться між двома чи кількома словами для позначення діапазону («від… до»):

в) кількісного: Рукопис обсягом десять — дванадцять сторінок (те ж саме цифрами: 10—12); Вантаж масою 300—500 кілограмів; 5—7-річна програма.

Якщо між двома числами, що стоять поруч, можна за змістом вставити не слова «від… до», а слово або (чи), то вони поєднуються дефісом: Буде у відрядженні п'ять-шість днів (але при цифровому позначенні ставиться тире: 5—6 днів).

Тире ставиться між окремими словами для показу внутрішнього зв'язку між ними: Конференція «Архітектура — людина — навколишнє середовище»; Учора — сьогодні — завтра; «Міс Усесвіт — 2006», «Повернення Мухтара 1—2», але «Мухтар-2».

Нарощення порядкових числівників

Якщо порядковий числівник закінчується на приголосну й голосну, у нарощенні відмінкового закінчення пишуться обидві літери, якщо на дві голосні — одна (остання):

  • п’ятий — 5-й
  • п’ятого — 5-го
0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.