6

Як і в сусідньому питанні цікавить не значення цього фразеологізму, а його походження.

Із плигом, начебто, все зрозуміло. Хоча стрибок його майже витіснив, але плигати досі активно вживається. Тому пояснити зворот можна приблизно так: я (думка?) збирався плигати в певному напрямку, але потім мене збили, і я вже не певний, куди саме далі.

Та потім я наштовхнувся на "збити з пливу" (збивати7) (тобто ішов собі за течією, але потім мене збили) і трохи завагався, чи не могло відбутися пливплиг ?

5
 • плив у цьому місці - іменник, і має інше значення. "ішов собі за течією, але мене збили"
  – Sassa NF
  Commented Feb 19, 2017 at 21:47
 • @SassaNF, маєте на увазі, що "збити з плигу" ≠ "збити з пливу" ? Але СУМ-11 подає їх як ідентичні Commented Feb 20, 2017 at 18:11
 • 1
  ні, не маю на увазі, що різні. Просто пояснюю, що пояснення невірне, бо плив - не дієслово.
  – Sassa NF
  Commented Feb 20, 2017 at 18:55
 • @SassaNF, я думаю, Nash Bridges і так знав, що «плив» (в даному контексті) — не дієслово (бо не можна сказати «збити з ходив/пірнав/<дієслово>»). Але Ваше пояснення очевидніше для читача, так. А іноді ще кажуть і «збити з ходу», але, мені здається, то може бути не зовсім той відтінок значення.
  – Sasha
  Commented Mar 18, 2017 at 12:06
 • Взагалі, по-моєму, могли мати місце обидва фактори. Тобто на формування того з цих двох виразів («збити з пливу», «збити з плигу»), що усталився пізніше, могли впливати і пряме значення, і наявність схожого формулювання. Як от кермувати походить від кърми, але зазнало впливу схожого (ще раніше усталеного) дієслова керувати.
  – Sasha
  Commented Mar 18, 2017 at 14:18

1 Answer 1

3

Слова плив та плиг мають достатньо протилежні значення. Якщо вони мали б спільне походження, то у них би збереглися деякі схожі значення. Переглянемо тлумачні словники

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

I -у, ч., діал. Стрибок. || у знач. присл. пли́гом. Стрибками.

II розм. Уживається як присудок за знач. плигати і плигнути.

Там же - плигати. Зауважте, що йдеться про різкі рухи, як у стрибках, а не про повільні, які пов'язані з плаванням.

1) Робити стрибок, стрибки; переміщуватися стрибками. || Стрибком кидатися вниз. Плигати додолу. Плигати з парашутом. || Танцювати, роблячи стрибки, підскакуючи. || Швидко текти по камінню, уступах і т. ін. (про струмок, річку тощо). || Раз у раз пересуватися з місця на місце (про відблиски, світло, тінь і т. ін.). || перен. Раз у раз з'являтися і зникати в уяві, думках (про спогади, образи і т. ін.).

2) Ударяючись об що-небудь, відскакувати, підскакувати. || Різко коливатися, тремтіти.

Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. — К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. Том 3, ст. 195.

Плиг! I Прыгъ! скокъ!

У того ж Гринченка плив - окреме слово з досить протилежним значенням до плигу

Плив, -ву, м. 1) Теченіе. Час плив своїм пливом. МВ. ІІІ. 46. Чого Дясна у шив пошла? Шо крутиї гори. Грин. III. 74. 2) збити з пливу. Сбить съ толку. Усі одного зіб'ють з пливу. Н. Вол. у.

Українсько - російський словник., Кириченко І. М. , Зайцева Т. В., Рильський М. Т. Видавництво Академії Наук Української РСР, Київ, 1958, 784 с.

Це ще один словник який дає протилежні тлумачення для плив та плиг. Цитувати усе не буду бо дуже багато тексту. Але наведу цитату з "Енеїди" (1798) Котляревського, яка доводить, що збити з плигу - дуже старий сталий вираз.

Еней од страху з плигу збився.

Власне, збити з плигу та збити з пливу, принаймні на початку свого існування, мали означати стати на заваді різкого/імпульсивного або повільного/сталого процесу. Прижилося лише у контексті плигу/пливу думок і зараз означає спантеличувати .

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.