8

From a song:

На світанку чути сурми грають,
Кличуть нас Прабатьківські Боги.
З Ладоги до синього Дунаю,
Вже встають, єднаються полки.

Приспів:
Встань із листя, встань з трави,
Встань з крутого звора!
Хоругва до хоругви!
Прапор до прапора!
Прапор до прапора!

I think that звор is the bank of a river. But I haven't found the word звор in the словник.

3
 • 2
  if I correctly deciphered this article in polish, most likely ´звор´ is a very steep bank of a river in mountains
  – chizh
  Commented Dec 20, 2018 at 20:09
 • 2
  Про всьак зазначу, шчо польське zwór сье не зво́р, јак може здати сьа, а звур, але сье подібна річ до нашого зворазвір. Commented Dec 20, 2018 at 20:39
 • @follower та я ще й артикль забув :)
  – chizh
  Commented Dec 20, 2018 at 21:09

1 Answer 1

8

ЗВІР², зво́ру, ІЗВІ́Р, ізво́ру, ч., діал. Яр.

І тут, доки зір засягне, високі гірські шпилі, ліси, долини і звори (І. Франко); Вниз западалися боки гори у глибокі чорні ізвори, звідки родились холодні потоки, куди не ступала людська нога (М. Коцюбинський); Серце рвалося туди, до тих таємних гір, полонин далеких, незвіданих скель та ізворів (Г. Хоткевич); На крутому зворі горить дерев'яний міст (В. Кучер); Очі стали погано бачити, а воно ж кругом як не гори, то горби, як не звори, то байраки... (І. Білик).

You did not find because base-word is звір, not звор. Do not forget (for check) about a pare O–I.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.