8

чи є словосполучення "велика кількість" єдиною можливістю відмінювати слово "багато" у значенні числівника в комбінації з неперелічуваними об'єктами? Приклад:

 • багато молока – кава з великою кількістю молока

причому з перелічуваними об'єктами це працює. Перший з численних знайдених прикладів в літературі: "Якісь чарівні офіцери з багатьма орденами взяли її під руки" (Довженко)

тобто:

 • багато орденів — офіцери з багатьма орденами
 • багато церков — місто з багатьма церквами

в англійській чи німецькій це просто, в деяких слов'янських мовах також, проте в українській при відмінюванні доводиться замінювати слово "багато" довжилезною конструкцією. Чи є альтернативи?

12
 • Можна детальніше про просто в чужомовах? Commented Dec 18, 2018 at 14:16
 • 1
  А можна джерело на те, що «багато» обов'язково треба замінювати на «велика кількість»? (У видадку збірних іменників це очевидно — «багато» трактують як прислівник і як кількісний числівник, але як кількісний числівник він до збірних іменників незастосовний, а як прислівник не може відмінюватися; але у випадку перелічуваних об'єктів я такої рекомендації в прямому вигляді не чув і Ви, здається, самі навели контрприклади.)
  – Sasha
  Commented Dec 18, 2018 at 17:03
 • 1
  Тьу, можна вживати вираз штибу багатиј на: кава багата на молоко, місто багате на церкви. Підходить? Commented Dec 19, 2018 at 20:17
 • 1
  Кава і багато молока. Я попросив кави і багато молока. Він приніс мені каву і багато молока...
  – Alex Sodin
  Commented Dec 20, 2018 at 11:03
 • 1
  Милозвучніше звучить "кава де багато молока".
  – Volodymyr
  Commented Dec 25, 2018 at 16:18

2 Answers 2

3

Якщо погратися, я б сказав "кава з силою молока". лінк на словник, щоб мене не покарали

"Кава з силою силенною молока" — звучить гордо. :)

А якщо молока аж надто, то — "кава з безміром молока".

Однак варто розуміти, що в народі кажуть "кава з багато молока" і не паряться про "правильність".

До речі, "кава з великою кількістю молока" звучить дивно. Навіть якщо ми говоримо по-канцелярськи, то все ж слова мають точно передавати семантику. Молоко не можна виміряти кількісно, отже, "кава з великим вмістом молока".

То тут і додам, що для не-рідини, твердої субстанції я би ще казав не "сила", а "шмат":

Худо́би було́ шмат (Рудан.)

4
 • Ну, чисто технічно будь-яку речовину можна виміряти кількістю, хоча я згоден, що в побуті це не дуже поширена міра.
  – Sasha
  Commented Apr 19, 2020 at 10:10
 • @Sasha Звісно так, але ж це буде кількість грамів молока, кількість літрів молока. Технічно, знову ж таки. :)
  – bebyx
  Commented Apr 19, 2020 at 10:17
 • Технічно ні; кількість речовини — це інше, ніж маса чи об'єм. (Але з іншими частинами Вашої відповіді я повністю згоден.)
  – Sasha
  Commented Apr 19, 2020 at 17:44
 • Кількість — це раз, два, три. Якщо ви кажете раз, два, три молока, а не раз, два, три грамів, пляшок, літрів молока, то заперечень не маю.
  – bebyx
  Commented Apr 20, 2020 at 15:10
1

БАГАТО – це незмінний прислівник, що у наведеному прикладі набуває семантичні ознаки кількісного числівника.

 1. Неозначено-кількісні числівники вказують на невизначену, нефіксовану кількість чогось. Числівники мало, чимало, багато співзвучні із прислівниками, а числівники стільки, скільки - із займенниками, їх належність до частини мови визначається на основі контексту.

 2. Лише невелика група слів, які за функціональними і деякими граматичними ознаками також зараховуються до числівників, має інші, ніж основна система числових назв, корені: багато, небагато, мало, немало, кілька, декілька, півтора (півтори).

 3. Числівники багато, небагато пов’язуються з іменниками, що означають масу, речовину, збірні й абстрактні поняття, тобто все те, що підлягає не тільки кількісному обліку, а й іншим вимірам, наприклад: багато/небагато води {солі, золота, листя, зерна, мудрості, лиха). За граматичними ознаками вони подібні до власне кількісних числівників: не мають роду і числа, керують формою родового відмінка.

 4. Неозначено-кількісні числівники багато, мало (небагато, немало, чимало) поєднуються з іменниками на позначення предметів, що піддаються лічбі, та нерахованих предметів і понять. Перші мають форму родового відмінка множини, напр.: багато книжок, мало студентів, а другі - родового відмінка однини, напр.: мало досвіду, багато критики.

 5. Неозначені числівники багато, небагато, кілька, декілька — відмінюються як кількісні числівники п'ять, шість (але без паралельних форм), якщо вони поєднуються з іменниками, які означають конкретні предмети, що підлягають лічбі. В непрямих відмінках, крім знахідного, відмінювані числівники багато, небагато узгоджуються з опорними іменниками: багатьох дерев, багатьом деревам, багатьма деревами...

Н. кілька, декілька, багато
Р. кількох, декількох, багатьох
Д. кільком, декільком, багатьом
З. Н. або Р.
О. кількома, декількома, багатьма
М. (на) кількох, декількох, багатьох

 1. Особливості форм числа іменників Речовинні іменники вживаються у множині, якщо позначають: а) види, сорти речовини (як правило, у професійному мовленні): Ма­рганець застосовують у виробництві сталей, сплавів, феромарганцю, ко­льорових металів, антикорозійних покриттів тощо.; б) велику кількість речовини або великий простір, зайнятий нею: Широти відлічують по дузі меридіана на обидві сторони екватора від 0° до 90°. Обабіч понад трасою красуються жита. Поширеною помилкою є немотивоване вживання множини абстрак­тних іменників. Неправильно: Виставка вражає асортиментами продукції. Пам'ятаймо: Будь-яка заміна однини множиною і навпаки повинна бути семантично і стилістично виправдана.

"В Україні одна й та сама сфера часто регулюється одночасно багатьма законами з великою кількістю поправок, що неминуче призводить до колізій і проблем з тлумаченням законодавчих норм."

6
 • 1
  Наші критерії якості дещо відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і блоґах. Необґрунтовані відповіді базуються лише на думці їхнього автора і тому викликають хвилю диспутів і заперечень. А якісні відповіді ґрунтуються на якісних джерелах: словниках, поважних сайтах тощо. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Answer а також «Якими мають бути гарні відповіді». Ви завжди можете виправити відповідь, зробивши її більш аргументованою. Для цього натисніть edit. Commented Dec 22, 2019 at 1:51
 • Roman Mikhol, дякую за відповідь. Але ж мова про незліченні іменники. Зі зліченними все очевидно: «багато дерев» — «з багатьма деревами». А як бути з незліченними: «багато молока» — «з ???». Здається, Ваша відповідь зовсім не стосується поставленого запитання.
  – Sasha
  Commented Dec 22, 2019 at 9:20
 • Sasha, думаю, треба наводити більше прикладів і завжди виходити з контексту. Commented Dec 30, 2019 at 2:39
 • А що Ви хотіли сказати додаванням «БАГАТО – це прислівник» на початку?
  – Sasha
  Commented Apr 23, 2020 at 6:59
 • По-перше, додав посилання на вікі. По-друге визначив, що слово БАГАТО - це, насамперед, прислівник, що залежно від інших членів речення можуть виступати числівником чи інш. Commented May 10, 2020 at 19:08

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.