7

чи є словосполучення "велика кількість" єдиною можливістю відмінювати слово "багато" у значенні числівника в комбінації з неперелічуваними об'єктами? Приклад:

 • багато молока – кава з великою кількістю молока

причому з перелічуваними об'єктами це працює. Перший з численних знайдених прикладів в літературі: "Якісь чарівні офіцери з багатьма орденами взяли її під руки" (Довженко)

тобто:

 • багато орденів — офіцери з багатьма орденами
 • багато церков — місто з багатьма церквами

в англійській чи німецькій це просто, в деяких слов'янських мовах також, проте в українській при відмінюванні доводиться замінювати слово "багато" довжилезною конструкцією. Чи є альтернативи?

 • Можна детальніше про просто в чужомовах? – stegetsj Dec 18 '18 at 14:16
 • 1
  А можна джерело на те, що «багато» обов'язково треба замінювати на «велика кількість»? (У видадку збірних іменників це очевидно — «багато» трактують як прислівник і як кількісний числівник, але як кількісний числівник він до збірних іменників незастосовний, а як прислівник не може відмінюватися; але у випадку перелічуваних об'єктів я такої рекомендації в прямому вигляді не чув і Ви, здається, самі навели контрприклади.) – Sasha Dec 18 '18 at 17:03
 • Думаю, очевидно, що "кава з багато молока" це неправильно. Питання саме про неперелічувані. @follower англ. a lot of milk – coffee with a lot of milk, нім. viel Milch – Kaffee mit viel Milch (з перелічуваними в німецькій вже треба відмінювати (аналогічно до української), тобто дослівний аналог був би "з багато молока") – Miroshko Dec 19 '18 at 10:10
 • 1
  Тьу, можна вживати вираз штибу багатиј на: кава багата на молоко, місто багате на церкви. Підходить? – stegetsj Dec 19 '18 at 20:17
 • 1
  Кава і багато молока. Я попросив кави і багато молока. Він приніс мені каву і багато молока... – Alex Sodin Dec 20 '18 at 11:03
0

Неозначено-кількісні числівники вказують на невизначену, нефіксовану кількість чогось. Числівники мало, чимало, багато співзвучні із прислівниками, а числівники стільки, скільки - із займенниками, їх належність до частини мови визначається на основі контексту.

Лише невелика група слів, які за функціональними і деякими граматичними ознаками також зараховуються до числівників, має інші, ніж основна система числових назв, корені: багато, небагато, мало, немало, кілька, декілька, півтора (півтори).

Числівники багато, небагато пов’язуються з іменниками, що означають масу, речовину, збірні й абстрактні поняття, тобто все те, що підлягає не тільки кількісному обліку, а й іншим вимірам, наприклад: багато/небагато води {солі, золота, листя, зерна, мудрості, лиха). За граматичними ознаками вони подібні до власне кількісних числівників: не мають роду і числа, керують формою родового відмінка.

Неозначено-кількісні числівники багато, мало (небагато, немало, чимало) поєднуються з іменниками на позначення предметів, що піддаються лічбі, та нерахованих предметів і понять. Перші мають форму родового відмінка множини, напр.: багато книжок, мало студентів, а другі - родового відмінка однини, напр.: мало досвіду, багато критики.

Неозначені числівники багато, небагато, кілька, декілька — відмінюються як кількісні числівники п'ять, шість (але без паралельних форм), якщо вони поєднуються з іменниками, які означають конкретні предмети, що підлягають лічбі. В непрямих відмінках, крім знахідного, відмінювані числівники багато, небагато узгоджуються з опорними іменниками: багатьох дерев, багатьом деревам, багатьма деревами...

Н. кілька, декілька, багато
Р. кількох, декількох, багатьох
Д. кільком, декільком, багатьом
З. Н. або Р.
О. кількома, декількома, багатьма
М. (на) кількох, декількох, багатьох

Особливості форм числа іменників Речовинні іменники вживаються у множині, якщо позначають: а) види, сорти речовини (як правило, у професійному мовленні): Ма­рганець застосовують у виробництві сталей, сплавів, феромарганцю, ко­льорових металів, антикорозійних покриттів тощо.; б) велику кількість речовини або великий простір, зайнятий нею: Широти відлічують по дузі меридіана на обидві сторони екватора від 0° до 90°. Обабіч понад трасою красуються жита. Поширеною помилкою є немотивоване вживання множини абстрак­тних іменників. Неправильно: Виставка вражає асортиментами продукції. Пам'ятаймо: Будь-яка заміна однини множиною і навпаки повинна бути семантично і стилістично виправдана.

"В Україні одна й та сама сфера часто регулюється одночасно багатьма законами з великою кількістю поправок, що неминуче призводить до колізій і проблем з тлумаченням законодавчих норм."

 • 1
  Наші критерії якості дещо відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і блоґах. Необґрунтовані відповіді базуються лише на думці їхнього автора і тому викликають хвилю диспутів і заперечень. А якісні відповіді ґрунтуються на якісних джерелах: словниках, поважних сайтах тощо. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Answer а також «Якими мають бути гарні відповіді». Ви завжди можете виправити відповідь, зробивши її більш аргументованою. Для цього натисніть edit. – bytebuster Dec 22 '19 at 1:51
 • Roman Mikhol, дякую за відповідь. Але ж мова про незліченні іменники. Зі зліченними все очевидно: «багато дерев» — «з багатьма деревами». А як бути з незліченними: «багато молока» — «з ???». Здається, Ваша відповідь зовсім не стосується поставленого запитання. – Sasha Dec 22 '19 at 9:20
 • Sasha, думаю, треба наводити більше прикладів і завжди виходити з контексту. – Roman Mikhol Dec 30 '19 at 2:39

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.