6

чи є словосполучення "велика кількість" єдиною можливістю відмінювати слово "багато" у значенні числівника в комбінації з неперелічуваними об'єктами? Приклад:

 • багато молока – кава з великою кількістю молока

причому з перелічуваними об'єктами це працює. Перший з численних знайдених прикладів в літературі: "Якісь чарівні офіцери з багатьма орденами взяли її під руки" (Довженко)

тобто:

 • багато орденів — офіцери з багатьма орденами
 • багато церков — місто з багатьма церквами

в англійській чи німецькій це просто, в деяких слов'янських мовах також, проте в українській при відмінюванні доводиться замінювати слово "багато" довжилезною конструкцією. Чи є альтернативи?

 • Можна детальніше про просто в чужомовах? – stegetsj Dec 18 '18 at 14:16
 • 1
  А можна джерело на те, що «багато» обов'язково треба замінювати на «велика кількість»? (У видадку збірних іменників це очевидно — «багато» трактують як прислівник і як кількісний числівник, але як кількісний числівник він до збірних іменників незастосовний, а як прислівник не може відмінюватися; але у випадку перелічуваних об'єктів я такої рекомендації в прямому вигляді не чув і Ви, здається, самі навели контрприклади.) – Sasha Dec 18 '18 at 17:03
 • Думаю, очевидно, що "кава з багато молока" це неправильно. Питання саме про неперелічувані. @follower англ. a lot of milk – coffee with a lot of milk, нім. viel Milch – Kaffee mit viel Milch (з перелічуваними в німецькій вже треба відмінювати (аналогічно до української), тобто дослівний аналог був би "з багато молока") – Miroshko Dec 19 '18 at 10:10
 • 1
  Тьу, можна вживати вираз штибу багатиј на: кава багата на молоко, місто багате на церкви. Підходить? – stegetsj Dec 19 '18 at 20:17
 • 1
  Кава і багато молока. Я попросив кави і багато молока. Він приніс мені каву і багато молока... – Alex Sodin Dec 20 '18 at 11:03

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.