6

чи є словосполучення "велика кількість" єдиною можливістю відмінювати слово "багато" у значенні числівника в комбінації з неперелічуваними об'єктами? Приклад:

 • багато молока – кава з великою кількістю молока

причому з перелічуваними об'єктами це працює. Перший з численних знайдених прикладів в літературі: "Якісь чарівні офіцери з багатьма орденами взяли її під руки" (Довженко)

тобто:

 • багато орденів — офіцери з багатьма орденами
 • багато церков — місто з багатьма церквами

в англійській чи німецькій це просто, в деяких слов'янських мовах також, проте в українській при відмінюванні доводиться замінювати слово "багато" довжилезною конструкцією. Чи є альтернативи?

 • Можна детальніше про просто в чужомовах? – stegetsj Dec 18 '18 at 14:16
 • 1
  А можна джерело на те, що «багато» обов'язково треба замінювати на «велика кількість»? (У видадку збірних іменників це очевидно — «багато» трактують як прислівник і як кількісний числівник, але як кількісний числівник він до збірних іменників незастосовний, а як прислівник не може відмінюватися; але у випадку перелічуваних об'єктів я такої рекомендації в прямому вигляді не чув і Ви, здається, самі навели контрприклади.) – Sasha Dec 18 '18 at 17:03
 • Думаю, очевидно, що "кава з багато молока" це неправильно. Питання саме про неперелічувані. @follower англ. a lot of milk – coffee with a lot of milk, нім. viel Milch – Kaffee mit viel Milch (з перелічуваними в німецькій вже треба відмінювати (аналогічно до української), тобто дослівний аналог був би "з багато молока") – Miroshko Dec 19 '18 at 10:10
 • 1
  Тьу, можна вживати вираз штибу багатиј на: кава багата на молоко, місто багате на церкви. Підходить? – stegetsj Dec 19 '18 at 20:17
 • 1
  Кава і багато молока. Я попросив кави і багато молока. Він приніс мені каву і багато молока... – Alex Sodin Dec 20 '18 at 11:03
0

Неозначені числівники багато, небагато, кілька, декілька — відмінюються як кількісні числівники п'ять, шість (але без паралельних форм):

Н. кілька, декілька, багато Р. кількох, декількох, багатьох Д. кільком, декільком, багатьом З. Н. або Р. О. кількома, декількома, багатьма М. (на) кількох, декількох, багатьох

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.