10

Наприклад:

Як письменники[?] вони схожі[?] а як люди[?] зовсім різні.

Вона поважала Зеника[?] як тямущого спеціаліста[?] але як людину[?] терпіти не могла.

Як товарищ[?] він бажав простити Дмитру цю помилку[?] але й як його менеджер[?] не міг цього собі дозволити.

З одного боку, оце «як щось» тягне виділити комами. З іншого — правопис у § 118.а.12.прим3 каже: «Звороти, що вводяться в речення за допомогою сполучника „як“ і мають значення „у ролі кого, чого“, комою не виділяються: „Про масштаби Довженка як письменника можна судити з його найбільшої літературної праці — ‹Зачарованої Десни›“ (Новиченко), „Розглядаємо вашу відповідь як згоду“». Чи треба тут ставити кому, чи не треба, чи можна обома способами (іншими словами: чи підпадає це під значення «у ролі кого, чого», чи ні, чи можна трактувати обома способами)?

Також виникає питання щодо знаку посередині другої частини (незалежно від того, чи треба оці «як щось» виділяти комами в загальному випадку). У реченнях на зразок «одне по-одному, а інше [—] по-іншому» часто в другій частині ставиться тире незалежно від наявності тире в першій частині; тож чи дозволено/обов'язково/заборонено ставити тире після другого «як щось» (і якщо там уже є кома, чи витісняє тире кому)? Хоча, мабуть, на це підпитання відповідь я вже знайшов сам — у другій частині таких речень тире зазвичай ставиться через пропущені члени (§ 121.4): і якщо щось пропущено (як у прикладах: «[вони] зовсім інші», «[вона його] терпіти не могла», «[він] не міг…»), то тире варто ставити, а якщо нічого не пропущено (наприклад, якщо явно повставляти «вони», «вона», «він»), то тире варто не ставити.

1
  • 1
    Я, врешті, здається, вирішив питання сам, але ліньки писати. Якщо комусь треба, я напишу.
    – Sasha
    Dec 18, 2018 at 18:03

1 Answer 1

2

Знайшов інформацію на сайті Онлайн Корректор, де також пише, що:

Кома не ставиться перед зворотами, що вводяться в речення за допомогою сполучника як і мають значення «у ролі кого, чого»

А також на сайті Вебен знайшов таку інформацію:

Коли прикладка з як не має значення причини, то комою не відокремлюється:

Як листопадне дерево або кущ родини розових груша поширена в гірських районах Євразії та Північної Африки.

Шевченко як поет відомий у всьому світі (можна сказати: Шевченко-поет...).

Гадаю, що речення про які ви запитуєте мають виглядати так:

Як письменники вони схожі, а (Між однорідними членами речення, поєднаними протиставними сполучниками а, але, однак, проте, зате, та (=але), так, хоч (хоча) ставимо кому) як люди - зовсім інші.

Вона поважала Зеника як тямущого спеціаліста, але як людину - терпіти не могла.

Як товарищ він бажав простити Дмитру цю помилку, але й як його менеджер не міг цього собі дозволити.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.