19

Цікавить не значення фразеологізму "збити з пантелику" (бо воно зрозуміле), а його походження. Словникова стаття на СУМ-11 для пантелик лише переадресовує на зворот.

Словник Даля не дуже допомагає:

ПАНТАЛЫК, пантелик, толк, смысл, порядок. В голове панталыку нет. Сбить кого, либо сбиться с панталыку, с толку, говорить и делать вздор.

Що це могло бути? Інтуітивно здається, що мав би бути якийсь фізичний контекст.

4 Answers 4

14

Це слово "не зовсім ясне" навіть для етимологічного словника:

Разом з польським pętlik (pętlika), словацьким pántlik і угорським pantlika традиційно виводять від австрійсько-баварського раntl - петля, зав'язка, стрічка. Звідси й гуцульське пантлика.

Є навіть така версія, але виглядає підозріло.

Як на мене, тут можливі 2 варіанти:

  1. Стрічка у значенні шляху (когось збивають з правильного шляху до вирішення проблеми);
  2. Первинне значення петлі, вузла (хтось от-от має розплутати вузол, але йому заважають).

Хоча жодна з них не витримує ніякої конкуренції, тож не буду нічого стверджувати.

11

Взято звідси:

Панталик - спотворене Пантелик, гора в Аттиці зі сталактитовою печерою і гротами, в яких було легко заблукати.

В українській мові слово пантелик набуло сенсу ход логічних міркувань, з якого можна збити, але жодним чином не можна з'їхати (для цього є ҐЛУЗД).

6

Людмила Даниленко у розвідці "Український пантелик та його рецепція у слов’янських мовах (до походження фразеологізму збити з пантелику)" припускає, що "пантелик" міг бути вигаданий Котляревським при написанні "Енеїди":

...

До третього видання 1809 р. на базі першого словника 1798 року письменник склав новий, значно розширений українсько-російський словник, що мав свою пагінацію, під назвою "Словарь малороссийских слов, содержащихся в Энеиде и многих иных в Малороссии употребительных, исправленный, умноженный и дополненный словами для четвертой части". Порівняння словників із трьох прижиттєвих видань "Енеїди" І. Котляревського показало, що слово пантелик, записане у формі панталикъ, тлумачилося як глузд: «панталикъ, глуздъ»

...

В "Енеїді" Котляревського богиня Юнона просить бога вітрів Еола потопити Енеєві кораблі, а тому рядок Ізбий Енея з пантелику прочитується як ʻзбий з дороги, з <морської> путіʼ

...

Слово пантелик можна вважати спорідненим з дінд. pánthāh «стежка, дорога, путь», гр. pátos ʻстежкаʼ, póntos ʻмореʼ та утвореним додаванням тюркського суфікса -lyk-, поширеного у складі іменників зі значенням “місце”, пор. тат. tašlyk “кам'янисте місце”, Кагарлик “місто в Київській області”. У такому разі слово пантелик первісно могло означати “морська путь”, де суфікс -лик- у процесі засвоєння увійшов до складу кореня.

...

Пантелик – явно бурлескний словесний витвір, перекручене звукове оформлення чи імітація слова толк. І. Котляревський скористався типовим стилістичним прийомом, властивим бурлескній манері викладу, заради гумору й комізму. Можливо, письменникові це знадобилося для рими: сватоньку-старикуз пантелику, як у строфі филозопикрутопопи.

1
-1

То, виглядає, таки й справді від Пантелеймона - святого, покровителя воїнів. А Пантелик - форма того імені. Отже, "збити з пантелику" - позбавити його покровительства.

І ні, то не польське, не німецьке і не ще чиєсь. Та ви лише погляньте на тих репінських козарлюг: ну хто ще міг таке придумати?!

1
  • 3
    Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Наші критерії якості дещо відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і блоґах. Необґрунтовані відповіді базуються лише на думці їхнього автора і тому викликають хвилю диспутів і заперечень. А якісні відповіді ґрунтуються на якісних джерелах: словниках, поважних сайтах тощо. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Answer а також «Якими мають бути гарні відповіді». Ви завжди можете виправити відповідь, зробивши її більш аргументованою. Для цього натисніть edit. Oct 5, 2019 at 10:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.