8

From a poem by Яр Славутич:

Нами снили поліські пущі,
Гайдамацькі яри в полях.
І прийшли ми до них, живущі,
Подолавши пекельний шлях.

Повернулися із Берези,
З-за Байкалу, із Соловків,
Багатющі, неначе крези,
Гнівом часу, жалем віків.

Від Чернігова до Чернівців,
З-під Лугані за гордий Львів
По залогах стоять упівці,
Розбуялий відплати гнів.

І так любо, допавши зміни,
Налітати, мов княжа рать.
Нам – визвольникам України –
Не приречено умирать.

What is допавши зміни? I looked up допадати - there are three meanings. Does it mean "wishing for a change" here?

7
 • For me it is mostly to catch. Commented Dec 16, 2018 at 18:47
 • 2
  можливо, sum.in.ua/s/dopasty значення 1 sum.in.ua/s/zmina значення 5, як можемо судити з "мотив глибокого закорінення українських повстанців у національний ґрунт відлунює в поезії «Нами снили поліські пущі…» (1944), де потверджується спадкоємність визвольних потенцій у народові, що подивував колись світ Запорозькою Січчю. ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2252/1/…
  – chizh
  Commented Dec 16, 2018 at 21:38
 • 1
  @chizh як на мене, це вже майже відповідь. Щонайменше, версія.
  – P. Vowk
  Commented Dec 18, 2018 at 20:35
 • @P.Vowk поки що це не більше ніж спекуляція :) дочекаюся як bounty expires і тоді запошчу
  – chizh
  Commented Dec 20, 2018 at 20:14
 • 1
  @CopperKettle I want to believe Ukr.SE is not about just points :) If I were sure about my version I'd posted it right away. But this time I'd wait while bounty expires, then I post my wrong answer and after a while YellowSky will come and post a right answer as it already has happend once in this post
  – chizh
  Commented Dec 22, 2018 at 23:03

1 Answer 1

2

Етимологічний словник української мови. Том 4. 2003.

Падати - див Пасти. Пасти. Допасти - добратися, схопити. Допастися - з жадністю взяти за щось, накинутися.

Українська граматика 2019

§ 120. Дієприслівник

 1. Дієприслівники минулого часу утворюємо від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -вши (після основи на голосний): брав — бра́вши, купува́в — купува́вши, купи́в — купи́вши, налеті́в — налеті́вши; прині́с — прині́сши, спік — спі́кши, став — ста́вши.

На основі

І так любо, допавши зміни,

Налітати, мов княжа рать.

Тобто вчасно схопили, оновили останні військові технології, що схоже було наче нападають спеціальні війська князів.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.