1

Джгут - еластична гумова трубка, бинт або інші подібні предмети, якими перев'язують кінцівки для припинення кровотечі.

Цікавить етимологія цього слова, бо ЕСУМ (ст. 47-48) не дає однозначної точної відповіді (наскільки я зрозумів походження слова не зовсім ясне). А саме хотів би дізнатися чи не є це слово запозичене (а якщо запозичене, то з якої мови). Спроби пошуку в Інтернеті не дали ніяких результатів, але можливо хтось знає ще й інші джерела звідки можна взяти інформацію про етимологію цього слова.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.