3

Цікавить, як перекласти фразу "It rains cats and dogs".

Google перекладач подає як "Дощить котів і собак"

Розумію, що це не правильно, але як перекласти не знаю. Який правильний переклад?

1

1 Answer 1

5

Це англійська ідіома, найкраще буде замінити її українським еквівалентом. Спершу подивимося визначення цієї ідіоми у Кембріджському словнику:

Вживаємо, щоб описати сильний дощ.

Найкращим варіантом буде фразеологізм "Ллє як із/з відра". Такий варінат перекладу ми бачимо на форумі Duolingo, а також на сайті GreenForest (де, також вказується, що дослівний переклад неможливий).

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.