3

В ЗМІ, коли говорять про людиму без місця проживання, використовують такі слова- безхатько, безхатченко або безхатник.

З визначень в СУМ-20 всі три слова є синонімами, але вони позначені, як розмовні. Чи є не розмовний синонім до цих слів?

1 Answer 1

5
  • бездомний
  • безпритульний (в одному зі значень, бо може акцентуватись також відсутність догляду/опіки, а не місця постійного проживання)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.