2

В ювелірних магазинах продаються різновид сережок - пусети (як на малюноку).

Ще можна зустріти назву такого різновиду прикраси - сережки-гвоздити.

enter image description here

Цікавить яке похрдження має слово "пусети". В словниках "пусети" не знайшла, лише слово "сережка".

2

На Ответы Mail.Ru (в Україні зазвичай не відкривається через застосування економічних заходів проти компанії Mail.Ru; кеш Google) пишуть, що в слов'янських мовах з'явилося від слова pousette, що має значення «шпилька з великою шляпкою», «кнопка».

Джерело, звісно, не викликає довіри, але наявність французького слова pousette зі значенням «кнопка (для прикріплення паперу)» підтверджується, тому версія виглядає дуже правдоподібно.

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.