1

Вермішель та макарони повні синоніми?

СУМ-20

Макарони Харчовий продукт у формі трубочок з борошна. //Страва з цього продукту

Вермішель Макаронний виріб у вигляді тонких коротких паличок. // Страва з цього продукту

1 Answer 1

1

Разом це називається макаронні вироби (на багатьох мовах світу — pasta). Припускаю, що в розмовній мові будь-який різновид можуть називати скорочено макаронами. Хоча не виключаю, що в розмовній мові будь-який різновид можуть називати й вермішеллю.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.