5

Кран Пристрій, прикріплений до водопроводу, газопроводу, якогось резервуару для виливання рідини, випускання газу, а також для перекриття трубопроводу. Ватя ледве встигла поставити чайник на стіл і закрутити кран самовара (І. Нечуй-Левицький)

Хоча в прикладі і є слово "закрутити", на мою думку не підходить для всіх видів кранів (наприклад, на малюнку точно не закручується). enter image description here

Чи можна сказати закрити кран чи правильно лише закрутити?

1 Answer 1

1

Гадаю, що все може залежати від виду крану, а саме від виду його ручки. Ми точно можемо сказати "закрутити кран", дивимося визначення слова "кран" в СУМі:

Трубка з затвором, прикріплена до водопроводу, газопроводу чи іншого резервуару для виливання рідини, випускання газу.

Тут же приклади:

Батя ледве встигла поставити чайник на стіл і закрутити кран самовара (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 64); Господарка раптом побачила, що з крана тік тоненький, блискучий струмочок води, і похапцем закрутила колісце (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 232).

Я так розумію, це стосується кранів із ручками такого типу як на картинці:

enter image description here

А також бачимо, що одне із значень слова "закручувати" є таке:

Загвинчуючи, укріпляти в чомусь, закривати що-небудь.

Тобто мається на увазі, що ми замикаємо щось роблячи колоподібні рухи.

На крані на вашій картинці встановлена ручка-важіль, яка рухається лише вверх або вниз, тому можна вжити словосполучення "перекрити кран":

Закривати, перегороджувати чим-небудь рух води, пари

І я не впевнений, але можливо і справді можна сказати "закрити кран" беручи до уваги, що слово закрити може мати таке переносне значення:

Робити недоступним, неможливим для проходу, проникнення кого-, чого-небудь.

Якщо ж кран електричний, то його можна "вимкнути" (у нього може й не бути ручок).

1
  • 1
    В розмовній мові слово "закручувати" можна вживати практично для всіх дій що робиться круговими рухами. В технічній літературі зі словом "кран" прийнято вживати термін "закривають". Особливо у випадках , коли розрізняють поняття "кран" (менше одного оберту між закритим та відкритим положеннями) і "вентиль" (більше одного оберту).
    – Volodymyr
    Commented Dec 24, 2018 at 15:11

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.