5

Відповідно до Словника синонімів

МЕ́РЗНУТИ [МЕ́РЗТИ] (твердіти від морозу, перетворюватися на лід), ЗАМЕРЗА́ТИ, ЗМЕРЗА́ТИ, МОРО́ЗИТИСЯ розм.; ПРОМЕРЗА́ТИ, ПРОМОРО́ЖУВАТИСЯ розм. (наскрізь або частково); ЛЕДЕНІ́ТИ (перетворюватися на лід або вкриватися кригою). - Док.: зме́рзнути [зме́рзти], заме́рзнути [заме́рзти], проме́рзнути [проме́рзти], проморо́зитися, заледені́ти.

Змерзнути і замерзти - синоніми. Але в СУМ-20 - змерзнути та замерзнути мають дещо різне значення .

Ци можемо вживати ці слова як повні синоніми?Чи варто розмежовувати вживання слів?

2 Answers 2

3

Вирішив пошукати ще декілька джерел, де йшлося про це питання.

Експрес-уроки української мови з Олександром Авраменком:

Хоч слова "змерзнути" і "замерзнути" походять від одного кореня, проте лише через одну літеру "а" вони відрізняються. "Замерзнути" означає "стати твердим від холоду", "вкритися шаром льоду" або "загинути від холоду". "Змерзати" - "відчувати холод", "страждати від холоду". Приклади:

Я вискочив на вулицю, а земля замерзла.

Так, треба одягнутися тепліше, бо вже трохи змерз.

Сайт "Мова ДНК нації" також розрізняє ці слова і цитує мовознавця Олександра Пономарева:

Обидва ці слова походять від одного кореня, проте їх не можна вживати одне замість одного. Замерзнути означає «стати твердим від холоду, перетворитися на кригу; згинути від холоду»: «Замерзло поле скрізь» (Є. Гребінка); «Там, де верби, тини і тополі, по ночах замерзає вода» (В. Сосюра); «Галки на деревах замерзали і, як шматки льоду, падали додолу» (Панас Мирний). А змерзнути — це відчути холод: «Змерзла ж то так, що зуб з зубом не зведе, так і труситься» (Г. Квітка-Основ’яненко); «Зима не здавалась. Вівдя задмухала на світло. — Дивіться, як парує! Хіба ви не змерзли?» (М. Хвильовий).

Про це саме йдеться на сайті "Онлайн Коректор":

Перевірте вживання:

змерзнути, змерзати — відчути холод;

і замерзнути, замерзати — стати твердим від холоду, перетворитися на кригу; згинути від холоду.

Приклади:

Змерзла ж Маруся то так, що зуб з зубом не зведе, так і труситься (Григорій Квітка-Основ’яненко).

Його відерце перше пробиває лід у криниці, що уночі замерзає (Марко Вовчок).

3

Згідно з трактовкою, яку дає «Словник української мови» в 20 томах, це виглядає так…

І змерзнути (змерзати), і замерзнути (замерзати) мають усі три такі значення: (а) відчувати холод чи страждати від нього; (б) твердіти від холоду; (в) помирати від холоду.

Але: слово замерзнути (замерзати), здається, є різкішим, позначає сильніший ступінь. Я роблю такий висновок з того, що:

  1. Значення, яке я інтерпретую для себе як «(а) відчувати холод чи страждати від нього», в змерзнути (змерзати) дослівно сформульоване так — «відчувати холод, страждати від холоду; мерзнути (у 2 знач.)», а в замерзнути (замерзати) так — «дуже мерзнути».
  2. Значення, яке я інтерпретую для себе як «(в) помирати від холоду», у змерзнути (змерзати) має позначку «перев[ажно] док[онане], розм[овне]» й посилається в інтерпретації на слово замерзнути (замерзати), в той час як у замерзнути (замерзати) — не має позначок (і зворотних відсилок). Тобто складається враження, що це значення для замерзнути (замерзати) є повноцінним, а для змерзнути (змерзати) має звужений ужиток.
  3. У змерзнути (змерзати) першим у переліку йде значення, яке я інтерпретую для себе як «(а) відчувати холод чи страждати від нього», а в замерзнути (замерзати) першим іде значення, яке я інтерпретую для себе як «(б) твердіти від холоду».

Але мої висноски можуть бути помилковими, бо я базую їх суто на одному джерелі, причому приділяючи велику увагу дрібницям, про які я невпевнений, що його автори вважали їх суттєвими.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.