6

На сайті є питання - Стакан чи склянка? відповідно до відповіді краще вживати слово "склянка".

Як бути зі словами підстаканник та підсклянник? Обидва слова є в СУМ-11, проте слово "підсклянник" на відміну від "підстаканник" має позначено рідко.

То яке з цих слів краще вживати в усному мовлені та на письмі?

1 Answer 1

3

Проф. Пономарів радить вживати слово підсклянник:

Під негативним упливом російської мови в технічних значеннях частіше вживали слова стакан. Науковий стиль, як відомо, характеризується чітким нормуванням мовних засобів. Тому в технічній термінології слід віддавати перевагу слову склянка. З огляду на це й підставку з ручкою для цієї посудини варто називати не підстаканник (як чуємо й читаємо в засобах масової інформації), а підсклянник (це слово зафіксоване багатьма словниками української мови).

На сайті onlinecorrector також знаходимо, що стилістично кращий варіант слово підсклянник:

Замініть іменник підстаканник на стилістично кращий варіант: підсклянник.

На основі цих джерел можна зробити висновок, що на письмі, особливо в науковому тилі краще вживати підсклянник.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.