При перекладі документації (замовлення перекладу автсрійським університетом), перед прізвищем одного із професорів стояв титул "Univ.-Prof. Mag.".

Вікіпедія пише, що "Univ.-Prof. Mag." - це те саме, що й "Titularprofessor". Я спробував перевести визначення - це "людина, яка називається "професором", не займаючи відповідної посади".

Також я знайшов визначення цього слова і на сайті Еducalingo (англійськомовний) - професор без посади в університеті.

Гугл перекладач дає варіант "титульний професор", однак такого звання немає в українській мові, а Глосб взагалі не може перекласти це слово.

Через це у мене виникла думка, що можливо в українській мові взагалі немає такого звання і якщо так, то як бути із перекладом?

  • 3
    На мою думку, на це запитання неможливо відповісти, ґрунтуючись на знаннях української мови. Ми не знаємо, що таке "Univ.-Prof. Mag." або "Titularprofessor", ба навіть, що таке "титульний професор", допоки автор сам не пояснить значення і сенс, який він бажає передати у перекладі. – bytebuster Nov 27 at 4:22
  • 1
    Він Universitätsprofessor і Magister. Але bytebuster правий, що це не для цього сайту. Можете спочатку з'ясувати, власне, значення цих слів на german.stackexchange.com (про нім. мову) або на academia.stackexchange.com (про вищу освіту), а тоді вже, якщо ще буде потреба, підбирати укр. відповідники тут. – Sasha Nov 27 at 11:36
  • Сьогодні викладач німецької кафедри сказав, що це слово перекладається як "екстраординарний професор". Тут питання не було у відповідниках, а саме в тому як краще перекласти це слово. Знайти той же відповідник чи описовий переклад чи взагалі нічого не змінювати. Значення слова я в відповіді навів, написав де саме зустрів це слово (якщо вже бути точнішим, то в замовленні перекладу від австрійського університету). – Анатолій Nov 27 at 19:25
  • @Анатолій, чесно кажучи, я не бачу, де Ви навели значення. – Sasha Nov 28 at 15:49
  • @Sasha, відредагував питання. Власне самі визначення цього слова я знайшов лише англійською та німецькою мовами, тому спробував перекласти. Варто додати також оригінали? – Анатолій Nov 28 at 18:21

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Browse other questions tagged or ask your own question.