3

Parent - англійське слово, що має значення: "Мати чи батько людини чи тварини".

Потрібно перекласти у такому реченні:

Was she, in mourning her butchered parent, crying out (she had not wept) for a guilty man?

На жаль, з контексту неможливо зрозуміти, про кого саме йдеться - про матір чи про батька.

При пошуку варіантів перекладу даного слова Гугл видав такі результати: "батько", "джерело", "прабатько", "родитель". Жодне з цих слів не підходить, бо всі вони (окрім "джерела") означають лише чоловіка. Словник Глосб також нічим мені не допоміг.

То чи є в українській мові якесь слово, яким би можна було перекласти англійське "parent"?

3 Answers 3

4

На ресурсі r2u.org.ua присутній варіант українською для обох родів родитель і родителька.

Зокрема, їх пропонують:

Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко)

Роди́тель, -ля, м. Родитель, отець. Чуб. III. 29. Шануй учителя паче родителя. Ном. № 6101. Роди́телі. а) Родители, отецъ и мать. Та я ж буду віконечка одсувать і своїх родителів в гості виглядать. Мил. 181. б) Родственники (покойные?) Дочь плачетъ надъ мертвымъ отцомъ. Стрічайте, мої родителі, мого татуся рідненького, пробірайте містечко коло себе близесенько і доглядайте так, як я доглядала. Мил. 189. На проводи в нас на гробки ходять, родителів поминають. Черниг. г.

та

Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.)

Роди́тель, ница = роди́тель, ба́тько і д. Отецъ, роди́телька, ма́ти і д. Мать.

Обидва іменники наявні і в СУМ, хоч і з позначкою "рідко":

РОДИ́ТЕЛЬ, я, чол., рідко. Те саме, що батько 1. — Та хай тільки заявиться — я шкуру з нього [сина] спущу! Ломакою вам його прижену! Щоб напоумили! Щоб родителя свого шанував! (Олесь Гончар, Партиз. іскра, 1958, 79).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 8, 1977. — Стор. 595.

РОДИ́ТЕЛЬКА, и, жін., рідко. Те саме, що мати1 1. Як закричить же Хведір, як зарепетує! — Ой, пробі, пробі! Ой, клоччя пече!.. Матінко ж моя, родителько, моя ж ти сотворителько!.. Ой, пробі!.. (Гнат Хоткевич, I, 1966, 78).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 8, 1977. — Стор. 595.

Аналогічно знаходимо обидва іменники на Вікі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Не так вже й мало результатів дає й Google Search, наприклад, за словом родителька.

Що ж до наведеної Вами цитати, то з ширшого контексту все ж зрозуміло, що мова про батька, тому сміливо можна вживати цей чудовий іменник.

Contemporary Indian Writing in English between Global Fiction and Transmodern Historiography by Christoph Senft

enter image description here

Shalimar the Clown by Salman Rushdie

enter image description here

1

Додам, же згаданий тут r2u також наводе рожде́ник.

Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський)

Рожде́ник – родитель.

Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич)

Родитель – ба́тько, рожде́ник (-ка).

Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко)

Рожде́ник, -ка, м. Родитель. Рк. Левиц.

Має лише одну перевагу над родитель: -тель — церковнословянський наросток, а -ник — словянський. Але, схоже, одразу втрачає перевагу через сполуку -жд- замість -дж- чи -ж-, порівняйте: урожденець з уродженець чи уроженець; рождати з роджати, рожати ітд. Тому на український лад наче мусе бути ро(д)женик, але такого ужитку не знаходю.

2
 • Я лише з другого прочитання зрозумів, що жд це збіг літер, і то не певен в цьому. А чому через це слова втрачають досі не зрозумів.
  – Yola
  Commented Apr 24, 2021 at 2:02
 • 1
  @Yola, я думаю, stegetsj мав на увазі, що в більшості сучасних однокорінних слів маємо -дж-, а тут раптом -жд-, отже схоже на росіянізм або церковнослов'янізм.
  – Sasha
  Commented Apr 24, 2021 at 5:46
0

Загальний народний англійсько-український словник 2010–

parent [ˈpeərənt, амер. ˈperənt ˈpær-]
1. n 1) ба́тько, ма́ти; заст. породитель, роди́лець
2) праба́тько, пра́оте́ць, пре́док
3) біол. тварина або рослина, від якої пішли інші
4) причи́на; осно́ва; джерело́
5) батьківська компанія, організація тощо
2. adj
1) батькі́вський, матери́нський
2) перви́нний, початко́вий, поро́джувальний; вихідни́й
3. v бути батьком, матір’ю; виховувати (дітей)

Такий же переклад на цьому сайті

На мою думку, в наведеному вами речені варто використати слово "предок", тобто без означення жінка чи чоловік.

1
 • 1
  Предок — це не зовсім те, це ширше значення. Parent — це саме предок першого рівня (батько або мати), а предок — це може бути і дід/бабуся, і прадід/прабабуся, і т.п. (Хоча в деяких випадках, звісно, це не суттєво.)
  – Sasha
  Commented Feb 21, 2019 at 16:33

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.