2

Часто чую вживання фразеологізму "ґедзь напав".

Значення фразеологізму із СУМ-20

ґедзь (ґедз) напа́в (укуси́в) / рідко напада́в на кого, кого, несхв. – у когось поганий настрій, хтось перебуває в неврівноваженому стані, нервує, сердитий і т. ін

Цікавить чи є до даного фразеологізму антонім-фразеологізм?

  • А яке значення могло б бути у фразеологізму-антоніма? – Yola Nov 23 '18 at 12:54
2

Можу запропонувати такі варіанти:

Розгоднилося на серці - у кого-небудь з’явився гарний настрій; комусь стало радісно.

Пити радість - перебувати в піднесеному настрої, схвильованому стані від чогось радісного.

Душа (серце) радується (співає) - відчувати велику радість.

Не чути землі (ніг) під собою.

Як (мов, наче, ніби і т. ін.) на світ народитися - бути дуже задоволеним, щасливим.

Ходити іменинником (як іменинник).

На сьомому небі (бути, перебувати і т. ін.).

Відчувати (ночувати) себе на небі.

Сапівати від щастя; аж танцює.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.